Były szef Wierzbowski Eversheds Sutherland partnerem w Bird & Bird

1402

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Tomasz Zalewski jest od stycznia 2019 r. partnerem w warszawskim biurze kancelarii Bird & Bird. Do listopada 2018 r. kierował kancelarią Wierzbowski Eversheds Sutherland. Po roku kierowania nią jako partner zarządzający opuścił to stanowisko, a z końcem 2018 r. z niej odszedł.

(www.linkedin.com)

Tomasz Zalewski kieruje w Bird & Bird praktyką commercial, w której skład wchodzą zespoły: commercial, IT /digital, zamówień publicznych i projektów infrastrukturalnych.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i nowych technologii (blockchain, sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, cyberbezpieczeństwo) oraz w prawie zamówień publicznych. Doradzał przy kontraktach informatycznych na wdrożenie oprogramowania, w sprawach dotyczących reklamy i nieuczciwej konkurencji, praw autorskich, umów licencyjnych, transferu technologii. Doradza wykonawcom i zamawiającym we wszystkich aspektach prawa zamówień publicznych, w tym reprezentuje strony w sporach przed KIO oraz przed sądami.

Przedtem przez 19 lat pracował w kancelarii najpierw pod nazwą  K. Wierzbowski D. Szubielska i Wspólnicy, następnie Wierzbowski i Wspólnicy, Wierzbowski Eversheds, a wreszcie Wierzbowski Eversheds Sutherland. Jako partner kierował w niej praktyką własności intelektualnej oraz praktyką technologii przemysłowych. Funkcję partnera zarządzającego pełnił od października 2017 r. do listopada 2018 r.

Jest radcą prawnym, absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim (1994).

Od listopada 2018 r. funkcję partnerek współzarządzających w Wierzbowski Eversheds Sutherland przejęły od Tomasza Zalewskiego Ewa Łachowska-Brol i Ewa Szlachetka, które razem kierują kancelarią.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl