Gorący i Partnerzy obsłużą projekty unijne państwowego banku

1143

Pod koniec marca 2017 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na obsługę prawną projektów realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z funduszy Unii Europejskiej w najnowszej perspektywie finansowej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz BGK usług prawnych z zakresu projektów unijnych oraz działań windykacyjnych w związku z prowadzoną działalnością w perspektywie finansowej 20142020.

Na dwuletnie zamówienie opiewające na 2,4 tys. godzin pracy prawniczej (średnio 100 miesięcznie) bank przeznaczył 885 tys. 600 zł brutto.

Za najkorzystniejszą uznano w banku ofertę kancelarii Gorący i Partnerzy z Krakowa, która zaproponowała cenę 413 280 zł brutto Za taką cenę kancelaria uzyskała maksymalną wagę 50 pkt. Cena nie była jedynym kryterium udzielenia zamówienia, ale de facto decydującym, za doświadczenie można było uzyskać maksimum 25 pkt., tyle samo za potencjał operacyjny i kadrowy – w sumie 100.

Do przetargu stanęło 14 oferentów, proponując stawkę godzinową oraz cenę za 2,4 tys. godzin; prezentujemy oferty w kolejności uzyskanej punktacji.

 • kancelaria Gorący i Partnerzy (Kraków) – stawka za godzinę netto 140 zł, cena za całość brutto – 413 280 zł; uzyskała 93 pkt.
 • kancelaria Jarosz-Zugaj, Ziaja-Pisula, Zugaj i Partnerzy (Katowice) – stawka za godzinę netto 155 zł, cena za całość brutto – 457 560 zł; uzyskała 90,16 pkt.
 • kancelaria Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf (Poznań) – stawka za godzinę netto 178 zł, cena za całość brutto – 525 456 zł; uzyskała 89,32 pkt.
 • konsorcjum kancelarii Zgórzak i Partnerzy oraz firmy Grupa Doradcza Sienna (Warszawa) – stawka za godzinę netto 199 zł, cena za całość brutto – 587 448 zł; uzyskało 85,18 pkt.
 • konsorcjum kancelarii: Pietrzyk Dubicki i Wspólnicy oraz Mikulski & Partnerzy (Warszawa) – stawka za godzinę netto 200 zł, cena za całość brutto – 590 400 zł; uzyskało 85 pkt.
 • kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni (Warszawa) – stawka za godzinę netto 214 zł, cena za całość brutto – 631 728 zł; uzyskała 82,71 pkt.
 • kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy (Kraków) – stawka za godzinę netto 217 zł, cena za całość brutto – 640 584 zł; uzyskała 82,26 pkt.
 • kancelaria GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy (Poznań) – stawka za godzinę netto 194 zł, cena za całość brutto – 572 688 zł; uzyskała 81 pkt.
 • kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr (Warszawa) – stawka za godzinę netto 265 zł, cena za całość brutto – 782 280 zł; uzyskała 76,42 pkt.
 • kancelaria LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy (Warszawa) – stawka za godzinę netto 300 zł, cena za całość brutto – 885 600 zł; uzyskała 73,33 pkt.
 • kancelaria Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy (Szczecin) – stawka za godzinę netto 285 zł, cena za całość brutto – 841 320 zł; uzyskała 72,56 pkt.
 • kancelaria GWW Grynhoff i Partnerzy (Warszawa) – stawka za godzinę netto 260 zł, cena za całość brutto – 767 520 zł; uzyskała 70,92 pkt.
 • kancelaria Crido Legal (Warszawa) – stawka za godzinę netto 370 zł, cena za całość brutto – 1 092 240 zł; uzyskała 68,92 pkt.
 • kancelaria Domański Zakrzewski Palinka (Warszawa) – stawka za godzinę netto 445 zł, cena za całość brutto – 1 313 640 zł; uzyskała 57,73 pkt.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

 • bieżącej obsługi prawnej związanej z obsługą przez bank projektów unijnych (sporządzanie opinii, analiz, ekspertyz prawnych dotyczących funduszy europejskich; przygotowanie opinii dotyczących realizacji projektów; opiniowanie dokumentacji konkursów oraz wsparcie prawne w procesie wyboru „pośredników finansowych” instytucji, których zadaniem będzie przekazywanie środków z tych projektów małym i średnim przedsiębiorcom w formie produktów/instrumentów finansowych przewidzianych w programach operacyjnych; uczestnictwo w spotkaniach, na których niezbędne jest wsparcie prawne; monitorowanie aktów normatywnych krajowych i unijnych w zakresie realizacji projektów; wspieranie w procesie kontroli pośredników finansowych i beneficjentów ostatecznych; wsparcie w prowadzeniu windykacji i zabezpieczenia środków projektów)
 • udzielania konsultacji prawnych w zakresie obsługiwanych oraz wygaszanych projektów z perspektywy finansowej 2007-2013

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl