Czołówka rynku w Polsce według rankingu Chambers Europe 2017

975

Kancelaria Clifford Chance zdobyła osiem, czyli najwięcej, pierwszych miejsc w tegorocznej edycji przewodnika po firmach prawniczych, a jednocześnie rankingu Chambers Europe 2017 dla Polski. Baker McKenzie i Dentons mają ich po pięć.

Najnowsza edycja katalogu Chambers Europe ukazała się 10 kwietnia 2017 r.

Na jego podstawie „Rynek Prawniczy” sporządził zestawienie kancelarii według liczby pierwszych miejsc zdobytych przez kancelarie ( daje je zaliczenie do tzw. band 1, czyli grupy 1).

W porównaniu z 2016 r. jest kilka zmian. Poprawiły swoje notowania kancelarie: Baker McKenzie (zdobyła aż o dwa pierwsze miejsca więcej niż ostatnio – w kategoriach projektów infrastrukturalnych oraz TMT), Allen & Overy (o jedno pierwsze miejsce więcej niż ostatnio – w kategorii prawa  upadłościowego i restrukturyzacyjnego) i Wardyński i Wspólnicy (o jedno pierwsze miejsce więcej niż ostatnio – w kategorii prawa pracy).

Gorzej wypadła kancelaria Linklaters, która nie obroniła pierwszej pozycji w kategorii budownictwa, tak samo Wierzbowski Eversheds Sutherland. Z kolei Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy nie obroniła pierwszego miejsca w kategorii TMT, a kancelaria A. Sobczyk i Współpracownicy w dziedzinie prawa pracy. Trzy ostatnie firmy nie mają zatem żadnej pierwszej lokaty w tegorocznym zestawieniu. Stało się tak także z byłym warszawskim biurem międzynarodowej firmy prawniczej Chadbourne & Parke, które po wycofaniu się tej sieci z polskiego rynku działa jako kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy.

Czołowe kancelarie w Polsce według liczby pierwszych pozycji w rankingu Chambers Europe

(co najmniej dwa pierwsze miejsca)

Clifford Chance 8 (2016 – 8)
Baker McKenzie 5 (2016 – 3)
Dentons 5 (2016 – 5)
Allen & Overy 4 (2016 – 3)
Greenberg Traurig 4 (2016 – 4)
Weil, Gotshal & Manges 4 (2016 – 4)
Domański Zakrzewski Palinka 3 (2016 – 3)
CMS 2 (2016 – 2)
Linklaters 2 (2016 – 3)
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 2 (2016 – 2)
Wardyński i Wspólnicy 2 (2016 – 1)

Chambers Europe to renomowany przewodnik po rynkach usług prawnych ogłaszany w formie klasyfikacji rankingowej. Firma Chambers & Partners publikuje je od 1999 r. corocznie, badając rynki i ustalając kolejność najlepszych firm prawniczych na podstawie wywiadów z tysiącami prawników i ich klientów. Informator zawiera opis rynków usług prawnych w 53 jurysdykcjach Europy.

W katalogu Chambers Europe kancelarie hierarchizowane są w poszczególnych grupach (bands) w zależności od przyznanej  im pozycji na rynku. W omówieniu „Rynku Prawniczego” wymieniamy tylko kancelarie zajmujące miejsca w grupie 1 (band 1) w 19 dziedzinach prawa i sektorach gospodarki.

 • Bankowość i finanse: Allen & Overy; Clifford Chance; Linklaters (bez zmian w porównaniu z 2016, 2015, 2014 i 2013 r.)
 • Rynki kapitałowe – dłużne papiery wartościowe (debt): Allen & Overy; Clifford Chance (bez zmian w porównaniu z 2016, 2015, 2014 i 2013 r.)
 • Rynki kapitałowe – inwestycje kapitałowe (equity): Greenberg Traurig; Weil, Gotshal & Manges (bez zmian w porównaniu z 2016, 2015, 2014 i 2013 r.)
 • Konkurencja/Prawo antymonopolowe: Allen & Overy; Dentons; Linklaters; Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (bez zmian w porównaniu z 2016 r.)
 • Prawo korporacyjne/Fuzje i przejęcia: Clifford Chance; Greenberg Traurig; Weil, Gotshal & Manges (bez zmian w porównaniu z 2016, 2015, 2014 i 2013 r.)
 • Rozwiązywanie sporów: Clifford Chance; Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (bez zmian w porównaniu z 2016 i 2015 r.)
 • Prawo pracy: Raczkowski Paruch; Wardyński i Wspólnicy (w porównaniu z 2016 r. Wardyński i Wspólnicy awansowała do band 1, a kancelaria A. Sobczyk i Współpracownicy spadła do band 2)
 • Energetyka i zasoby naturalne: CMS; Dentons (w porównaniu z 2016 r. w band 1 nie ma Chadbourne & Parke, a jej następczyni Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy jest w band 2)
 • Ochrona środowiska: Dentons (w porównaniu z 2016 r. CMS spadła do band 2)
 • Własność intelektualna: Baker McKenzie; Wardyński i Wspólnicy (bez zmian w porównaniu z 2016, 2015, 2014 i 2013 r.)
 • Prawo ochrony zdrowia i farmaceutyczneDomański Zakrzewski Palinka; Kieszkowska Rutkowska Kolasiński (bez zmian w porównaniu z 2016, 2015, 2014 i 2013 r.)
 • Prywatne inwestycje kapitałowe (private equity): Clifford Chance; Greenberg Traurig; Weil, Gotshal & Manges (bez zmian w porównaniu z 2016 i 2015 r.)
 • Projekty infrastrukturalne: Baker McKenzie; Clifford Chance; Domański Zakrzewski Palinka (w porównaniu z 2016 r. Baker McKenzie awansowała do band 1)
 • Zamówienia publiczne: Dentons; Domański Zakrzewski Palinka; WKB Wierciński Kwieciński Baehr (bez zmian w porównaniu z 2016, 2015 i 2014 r.)
 • Nieruchomości: Dentons; Greenberg Traurig (w porównaniu z 2016 r. Greenberg Traurig awansowała do band 1)
 • Budownictwo: Baker McKenzie; Clifford Chance (w porównaniu z 2016 r. Linklaters i Wierzbowski Eversheds Sutherland spadły do band 2)
 • Prawo upadłościowe/Restrukturyzacja: Allen & Overy; Clifford Chance; Weil, Gotshal & Manges (w porównaniu z 2016 r. Allen & Overy awansowała do band 1)
 • Podatki: Baker McKenzie (w porównaniu z 2016 r. Greenberg Traurig spadła do band 2)
 • Technologie, media, telekomunikacja: Baker McKenzie; CMS (w porównaniu z 2016 r. obie awansowały do band 1, w 2016 r. w band 1 była tylko kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, która spadła do band 2)

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl