Sójka Maciak Mataczyński w pionierskim w Polsce partnerstwie innowacyjnym

578

Poznańskowarszawska kancelaria Sójka Maciak Mataczyński poinformowała, iż doradzała poznańskiej firmie Enea Operator przy przygotowaniu pierwszego w Polsce postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie partnerstwa innowacyjnego.

Partnerstwo innowacyjne to nowy tryb udzielania zamówień publicznych, który umożliwia zamawiającym angażowanie się (także finansowe) w badania podejmowane przez wykonawców, które mają prowadzić do powstania prototypowych rozwiązań.  Procedura wyboru wykonawcy –  partnera innowacyjnego – opiera się na trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Jak wyjaśnił na blogu EuroZamowienia radca prawny Tomasz Zalewski, kierujący zespołem zamówień publicznych w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, partnerstwo innowacyjne  „to taki sposób zawarcia umowy o zamówienie publiczne, który umożliwia zamawiającemu zamówienie produktu lub usługi, które w chwili wszczęcia postępowania mogą jeszcze nie istnieć”.  Wprowadzenie tego trybu do polskich przepisów jest efektem wdrożenia regulacji Unii Europejskiej. Ma on doprowadzać do opracowywania nowatorskich produktów i usług a następnie udzielania zamówień na ich dostawę, w sytuacji gdy zamawiający nie jest w stanie ich po prostu kupić, gdyż akurat takich, jakich potrzebuje, na rynku nie ma.

Firma Enea Operator – operator sieci przesyłu energii elektrycznej – ogłosiła w listopadzie 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w ramach partnerstwa innowacyjnego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, produkcja i dostawa 2330 tys. liczników bilansujących energii elektrycznej (tzw. inteligentnych). Przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie oprogramowania do odczytu liczników dla komputerów i urządzeń mobilnych oraz  przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń. Zamawiający dopuścił możliwość zawarcia umowy z maksymalnie trzema wykonawcami.

Jak informował „Dziennik Gazeta Prawna”, Enea Operator stwierdziła, że na rynku nie ma liczników, które spełniałyby wszystkie jej potrzeby. Firma postanowiła włączyć się w ich zaprojektowanie i prace badawczo-rozwojowe, ponieważ oferenci będą musieli ponieść koszty z tym związane nie mając pewności, czy ostatecznie uda im się zdobyć zamówienie.

Enea Operator działa na obszarze sześciu województw zachodniej Polski obejmującym piątą część powierzchni kraju. Obsługuje 2,5 mln klientów dostarczając im prąd poprzez 114 tys. km linii energetycznych.

Kancelaria Sójka Maciak Mataczyński poinformowała na swojej stronie internetowej, iż świadczyła obsługę prawną w zakresie przygotowania dokumentacji postępowania. W sprawę zaangażowana była radca prawny Monika Adamczak, partner kancelarii, specjalista z zakresu zamówień publicznych oraz prawa gospodarczego.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl