Dentons doradcą w negocjacjach dotyczących budowy nowego bloku w elektrowni

539
T. Janas

Prawnicy z warszawskiego biura kancelarii Dentons doradzali firmie Polimex-Mostostal, występującej w konsorcjum z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, w toku negocjacji dotyczących aneksu do umowy o budowę nowoczesnego bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 megawatów w Enea Wytwarzanie-Elektrowni Kozienice.

Pracę na rzecz klienta koordynował Tomasz Janas, partner w Zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych, wspierany przez Michała Drozdowicza, counsela w Zespole Prawa Zamówień Publicznych oraz Małgorzatę Bluszcz-Riccardi, senior associate w Zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Zawarte 23 grudnia 2016 r. porozumienie przedłuża czas realizacji inwestycji do 19 grudnia 2017 r. (o pięć miesięcy w stosunku do pierwotnie zakładanego) z przyczyn niezależnych od stron umowy. Wartość projektu to ponad 5,1 mld zł. Enea Wytwarzanie-Elektrownia Kozienice to jedna z największych elektrowni węglowych w Polsce.

Materiał kancelarii Dentons