Wspólnik procesowego butiku przeszedł na wiceszefa prawników w Ministerstwie Rozwoju

2658

Marek Niedużak opuścił kancelarię Gabrysiak Niedużak Adwokaci, w której był wspólnikiem. Od grudnia 2016 r. jest zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Rozwoju.

Departament Prawny MR odpowiada za: obsługę prawną ministra w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej gospodarka oraz rozwój regionalny; wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami; koordynację procesu legislacyjnego, w tym opracowywanie projektów założeń i projektów ustaw; prowadzenie spraw związanych z oceną legalności decyzji nacjonalizacyjnych; przygotowywanie i monitorowanie rozwiązań  w zakresie procedury odwoławczej w procesie wydatkowania środków europejskich.

Marek Niedużak jest prawnikiem z prawie jedenastoletnim doświadczeniem zawodowym. Jest adwokatem od 2011 r., doktorem nauk prawnych (2013 – rozprawa na temat pozwów zbiorowych z perspektywy ekonomicznej analizy prawa oraz prawnoporównawczej) oraz magistrem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (2006).

Wspólnikiem w kancelarii Gabrysiak Niedużak Adwokaci był od lipca 2015 r. do listopada 2016 r. Przedtem pracował w departamentach procesowych dużych kancelarii –  Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, wcześniej Salans, Clifford Chance i Allen & Overy.

W związku z odejściem wspólnika, butikowa kancelaria, specjalizująca się w obsłudze procesów sądowych, która m.in. reprezentuje konsumentów w procesach grupowych przeciwko bankom, zmieniła nazwę na Gabrysiak i Wspólnicy. Jak wynika z informacji ze strony internetowej kancelarii, obecnie w jej zespole, oprócz Iwo Gabrysiaka, wspólnika zarządzającego, są prawniczki Aleksandra Jankowska, Agata Maćkowiak oraz koordynator biura Anna Maryańska. Z kancelarią współpracują prawniczki Joanna Targowska-Zalewska i Anna Zientara.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl