Deloitte Legal zasiliła zespół liczną grupą prawników

10814
Jan Jarmul i Paweł Moskwa

Jan Jarmul i Paweł Moskwa są od maja 2016 r. partnerami kancelarii Deloitte Legal – poinformowała ta firma prawnicza. Kancelaria ma też pięcioro innych nowych prawników. Są to: Katarzyna Karasiewicz, Antoni Goraj, Jakub Kasnowski, Ewa Lis-Lewandowska i Michał Kulesza.

Jan Jarmul i Paweł Moskwa zajmują się doradztwem transakcyjnym i restrukturyzacyjnym. Przez ostatnie dziesięć lat pracowali w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, w której od 2015 r. byli partnerami.

Jan Jarmul specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym. Zajmuje się doradztwem na rzecz inwestorów strategicznych i finansowych w różnych branżach (m.in. logistyka, paliwa, przemysł). Reprezentował strony w sporach korporacyjnych, obsługiwał także procesy restrukturyzacyjne. W Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, był członkiem zespołu obsługującego klientów niemieckojęzycznych (German Desk). Wcześniej pracował w kancelariach Rödl & Partner w Warszawie oraz Haarmann Hemmelrath w Warszawie i Berlinie. Jest radcą prawnym od 2010 r., magistrem prawa Uniwersytetu Warszawskiego (2004).

Paweł Moskwa specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie handlowym, w tym w zagadnieniach związanych z nabywaniem i restrukturyzacją spółek, ich podziałem i przekształceniami. Zajmuje się obsługą transakcji fuzji i przejęć, w szczególności na rynku wytwórców artykułów konsumpcyjnych, tzw. szybkozbywalnych oraz komercjalizacją i prywatyzacją przedsiębiorstw. Reprezentuje także strony w procesach sądowych i arbitrażowych. Jest adwokatem od 2010 r., magistrem prawa Uniwersytetu Warszawskiego (2005).

– Ich doświadczenie i kompetencje będą niewątpliwie dużym wsparciem dla klientów kancelarii. Wzmacnianie usług doradztwa prawnego jest  także kluczowym elementem strategii Deloitte. Nasze dotychczasowe doświadczenia i wiedza w zakresie M&A połączone z silnym wsparciem prawnym dla tego obszaru, umożliwią nam wieloaspektowe doradztwo i pomoc naszym klientom  – skomentował przyjęcie nowych partnerów Krzysztof Moczulski, partner zarządzający działem doradztwa podatkowego i prawnego Deloitte w Polsce i Europie Środkowej.

Od lewej: K. Karasiewicz, M. Kulesza, J. Jarmul, A. Goraj, Robert Pasternak, J. Kasnowski, E. Lis-Lewandowska, P. Moskwa
Od lewej: K. Karasiewicz, M. Kulesza, J. Jarmul, A. Goraj, Robert Pasternak, J. Kasnowski, E. Lis-Lewandowska, P. Moskwa

Katarzyna Karasiewicz jest od maja associate partner w Deloitte Legal. Przeszła z kancelarii Modzelewska & Paśnik, w której pracowała od 1 lipca 2015 r. Wcześniej przez kilka miesięcy pracowała w kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy. Przedtem przez pięć lat była starszym prawnikiem w departamencie prawa konkurencji i konsumentów kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Pracowała też w kancelariach Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy oraz Piontek, Wiśniewski i Wspólnicy. Od 2003 do 2007 r. była też urzędnikiem w Departamencie Prawa Europejskiego i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji, prawie konsumenckim, prawie pomocy publicznej oraz zamówieniach publicznych. Reprezentowała klientów w postępowaniach przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i przed Komisją Europejską, a także przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

Jest absolwentką studiów prawniczych (2004) i doktorem nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007). Jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UW. Od 2011 r. jest  radcą prawnym.

Ewa Lis-Lewandowska jest od maja managing associate w zespole nieruchomości Deloitte Legal. Przeszła z kancelarii Squire Patton Boggs, w której pracowała pięć lat. Tyle samo była prawnikiem kancelarii BWW Law & Tax, przez rok kancelarii Rachelski & Wspólnicy oraz Piontek, Rymar, Ślązak, Wiśniewski.

Specjalizuje się w obsłudze transakcji na rynku nieruchomości oraz bieżącej obsłudze prawnej nieruchomości komercyjnych, a także procesów inwestycyjno-budowlanych, jak również postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych z tego zakresu. Doradzała przy nabywaniu i wynajmie obiektów biurowych i handlowych, przygotowywaniu analiz due diligence, umów o zarządzanie.

Jest adwokatem od  2012 r. i absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

Antoni Goraj jest od maja senior associate w Deloitte Legal. Przedtem przez ponad półtora roku pracował w kancelarii Yours Panasiuk.

Specjalizuje się w m.in. obsłudze transakcji fuzji i przejęć, inwestycji w papiery wartościowe, emisji papierów wartościowych, operacji funduszy inwestycyjnych i w sprawach korporacyjnych. Wcześniej przez prawie pięć lat pracował jako associate w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Jest radcą prawnym od 2012 r. i absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2009).

Jakub Kasnowski jest od maja senior associate w zespole Energy & Resources Deloitte Legal. Przeszedł z kancelarii Wierzbowski Eversheds, w której pracował ponad 2,5 roku. Wcześniej był prawnikiem kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Specjalizuje się w prawie energetycznym. Doradzał firmom z branży paliwowej i wydobywczej oraz energetycznej, w tym przy inwestycjach w odnawialne źródła energii.

Michał Kulesza jest od maja senior associate w praktyce prawa konkurencji Deloitte Legal. Przeszedł z kancelarii Modzelewska & Paśnik, w której pracował osiem miesięcy. Wcześniej przez ponad dwa lata był prawnikiem praktyki rozwiązywania sporów kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Jest aplikantem adwokackim  i absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2014).

Kancelaria Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy zatrudnia obecnie blisko 70 prawników, co daje jej miejsce wśród największych firm prawniczych w Polsce.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl