Adwokat kierujący praktyką projektów infrastrukturalnych dodatkowym liderem zespołu sporów w DWF

399

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, partner Maciej Antoniak, kierujący praktyką projektów infrastrukturalnych w DWF, został współliderem (co-head ) zespołu rozwiązywania sporów i arbitrażu w tej kancelarii, obok dotychczasowego szefa, starszego partnera Macieja Jamki.

O tej nominacji kancelaria poinformowała w czerwcu 2024 r. w Internecie.

(www.linkedin.com)

Maciej Antoniak jest partnerem międzynarodowym DWF od 1 stycznia 2023 r. Awansował wtedy ze stanowiska partnera lokalnego. Jest również członkiem globalnej grupy infrastruktury, budownictwa i energetyki w firmie. Specjalizuje się w obsłudze przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym w branżach naftowo-gazowej, energetycznej, portowej, drogowej, kolejowej, odpadowej, informatycznej, wodno-ściekowej, jądrowej. Obsługuje inwestycje w aktywa infrastrukturalne, w tym w zakresie nabycia, budowy, rozwoju i modernizacji, partnerstwa publiczno-prywatne, umowy: o roboty budowlane, o eksploatację i zarządzanie, o świadczenie usług publicznych, o transfer technologii, dostawy. Doradza przy bieżącej działalności przedsiębiorstw użyteczności publicznej, na etapach strukturyzacji, negocjacji i zawierania umów, oraz przy wynikających z nich sporach, w tym przy negocjowaniu ugód, a także spółkom w postępowaniach związanych z przestępstwami gospodarczymi, w przygotowywaniu procedur compliance. Występuje jako obrońca i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach karnych z zakresu przestępstw „białych kołnierzyków”.

W DWF pracuje od ponad pięciu lat, w tym przez rok był na delegacji jako pełniący obowiązki dyrektora prawnego w firmie Polskie Elektrownie Jądrowe, gdzie zajmował się strategią kontraktowania, oraz sporządzaniem i negocjowaniem umów dotyczących rozwoju energetyki atomowej. Wcześniej przez cztery lata był prawnikiem kancelarii K&L Gates. Przedtem przez rok – kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, przez pięć lat – JS Legal.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl