Sześć noworocznych awansów partnerskich w kancelarii DWF

763

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Maciej Antoniak, Radosław Cebeliński, Tomasz Kaczmarek, Rafał Woźniak są od 1 stycznia 2023 r. partnerami międzynarodowymi kancelarii DWF, Wiktoria Rogaska i Marta Wysokińska – partnerami lokalnymi w Polsce.

O tych awansach kancelaria poinformowała na swojej witrynie internetowej.

(www.linkedin.com)

Maciej Antoniak jest prawnikiem w praktyce projektów infrastrukturalnych kancelarii. Awansował ze stanowiska partnera lokalnego. Specjalizuje się w obsłudze przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz wynikających z nich sporów. Doradza spółkom w postępowaniach związanych z przestępstwami gospodarczymi, w przygotowywaniu procedur compliance. Występuje jako obrońca i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach karnych z zakresu przestępstw „białych kołnierzyków”.

W DWF pracuje od prawie czterech lat. Wcześniej przez cztery lata był prawnikiem kancelarii K&L Gates. Przedtem przez rok – kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, przez pięć lat – JS Legal.
Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

(www.linkedin.com)

Radosław Cebeliński w kancelarii kieruje praktyką sporów bankowych, finansowych i upadłościowych. Awansował ze stanowiska partnera lokalnego. Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Reprezentuje instytucje finansowe w postępowaniach administracyjnych i cywilnych. Doradza wierzycielom, dłużnikom, zarządom spółek w kwestiach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

W DWF pracuje od trzech lat. Wcześniej przez dwa lata był prawnikiem kancelarii Baker McKenzie. Przedtem przez prawie cztery lata – kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Przez prawie pięć lat pracował jako asystent sędziego Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Jest radcą prawnym i licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym,  absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2008).

(www.linkedin.com)

Tomasz Kaczmarek w kancelarii współkieruje praktyką bankowości i finansów w Europie kontynentalnej oraz kieruje praktyką bankowości transakcyjnej w biurze warszawskim. Awansował ze stanowiska partnera lokalnego. Specjalizuje się w obsłudze transakcji bankowych i finansowych, w tym finansowania projektów, przejęć przedsiębiorstw, nieruchomości deweloperskich i inwestycyjnych, przygotowywaniu umów zabezpieczających.

W DWF pracuje od prawie 3,5 roku. Wcześniej przez ponad 13 lat był prawnikiem kancelarii Baker McKenzie.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2006).

Rafał Woźniak jest prawnikiem w praktyce prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć kancelarii. Awansował ze stanowiska partnera lokalnego. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, prawie spółek i handlowym, prawie papierów wartościowych. Obsługuje fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, oferty publiczne i prywatne akcji spółek, emisje obligacji.

W DWF pracuje od prawie czterech lat. Wcześniej przez ponad 1,5 roku był prawnikiem kancelarii K&L Gates. Przedtem przez dwa lata – kancelarii CMS, przez prawie osiem lat – DLA Piper.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych (2007) i nauk politycznych (2005) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

(www.linkedin.com)

Wiktoria Rogaska jest prawniczką w praktyce energetyki odnawialnej kancelarii. Awansowała ze stanowiska counsela. Specjalizuje się w prawie z zakresu energetyki odnawialnej, prawie ochrony środowiska, postępowaniach cywilnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych w sektorze energetycznym oraz w sprawach karnych gospodarczych.

W DWF pracuje od prawie czterech lat. Wcześniej przez ponad 5,5 roku była prawniczką kancelarii K&L Gates. Przedtem przez ponad rok – Kancelarii Adwokackiej Marek Małecki w Warszawie, przez ponad 1,5 roku – kancelarii Terlecki & Wspólnicy w Warszawie.

Jest adwokatem,  absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2010).

(www.linkedin.com)

Marta Wysokińska jest prawniczką w praktyce własności intelektualnej Awansowała ze stanowiska counsela. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, informatycznym, ochrony danych osobowych oraz w zagadnieniach wdrażania procedur compliance w tym zakresie.

W DWF pracuje od prawie 3,5 roku. Wcześniej przez ponad cztery lata była prawniczką w spółce BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, należącej do firmy Robert Bosch, produkującej zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego. Przedtem przez ponad pięć lat była prawniczką kancelarii K&L Gates, przez ponad pięć lat – Hogan & Hartson.

Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uczelni Łazarskiego i filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim (2003).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl