Katarzyna Gospodarowicz nowym wspólnikiem kancelarii SDZLEGAL Schindhelm

251

Ten rok dla kancelarii prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy jest czasem przeobrażeń i zmian. Od nowego roku stanowisko partnera zarządzającego objął mec. Tomasz Szarek, zastępując tym samym sprawującego tę funkcję przez 20 lat mec. Konrada Schamperę. Teraz do grona wspólników kancelarii dołącza mec. Katarzyna Gospodarowicz.

Radca prawny w Dziale Prawa Pracy i Global Mobility – mec. Katarzyna Gospodarowicz studiowała prawo na Europejskim Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do zespołu kancelarii dołączyła w 2010 roku. Na co dzień doradza polskim i zagranicznym spółkom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych w ujęciu krajowym i międzynarodowym. W swojej pracy dba o pełne bezpieczeństwo prawne klientów i osiąganie przez nich zamierzonych celów biznesowych. Doradza w uzyskiwaniu zezwoleń na pracę, pozwoleń pobytowych czy innych decyzji związanych z pobytem i zatrudnieniem obcokrajowców na terenie Polski.

Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy, prowadzi szkolenia i wykłady z tematów HR dla pracowników różnego szczebla i pracodawców.

– Katarzyna jest z nami od 2010 roku i przez 13 lat współtworzy zespół. Jest nie tylko świetnym radcą prawnym, ale też pracownikiem, który wniósł bardzo wiele do zespołu i miał realny wpływ na budowanie relacji, zarówno wewnątrz kancelarii, jak i na linii kancelaria – klienci – powiedział mec. Tomasz Szarek, partner zarządzający w SDZLEGAL Schindhelm.

Materiał kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy