Dziewięć awansów w kancelarii NGL Legal, w tym ośmiu prawniczek

562

W styczniu 2023 r. w kancelarii NGL Legal awansowali Lidia Węcławowicz, Weronika Własienko, Urszula Krupa, Katarzyna Rzewuska, Anna Wiktorow-Bojska, Aleksandra Król, Sylwia Miros, w marcu – Paulina Harhaj, Aleksander Polak – ustalił „Rynek Prawniczy”.

O awansie Lidii Węcławowicz na partnera kancelarii „Rynek Prawniczy” już informował. Oprócz niej w styczniu 2023 r. awanse otrzymało także sześcioro innych prawniczek – poinformowała kancelaria „Rynek Prawniczy”.

Weronika Własienko zajmuje stanowisko counsela  w praktyce nieruchomości kancelarii. Awansowała ze stanowiska senior associate. Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym w zakresie obrotu i gospodarki nieruchomościami, w prawie budowlanym, prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Obsługiwała transakcje sprzedaży nieruchomości. Doradzała w procesach inwestycyjno-budowlanych, przy badaniach due diligence nieruchomości, negocjowaniu umów, realizacji robót. Reprezentowała strony postępowań przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz przed sądami.

W NGL Legal pracuje od prawie 1,5 roku. Wcześniej przez prawie 2,5 roku była prawniczką  kancelarii Act BSWW. Przedtem przez niecały rok – kancelarii SKJ Szybkowski Kuźma Jeleń, przez sześć lat – kancelarii Juszkiewicz PL i Juszkiewicz Wójcik Domińczak. Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2012).

Urszula Krupa zajmuje stanowisko senior associate  w praktyce nieruchomości kancelarii. Awansowała ze stanowiska associate. Zajmuje się prawem cywilnym i administracyjnym. Doradzała w negocjacjach umów komercyjnego najmu nieruchomości, badaniach due diligence, a także w kwestiach prawa ochrony środowiska. Reprezentowała strony  postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych z zakresu procesu inwestycyjnego.

W NGL Legal pracuje od prawie roku. Wcześniej przez ponad cztery lata pracowała w kancelarii SKJB Szybkowski, Kuźma, Jeleń, Brzoza-Ostrowska (wcześniej SKJ Szybkowski Kuźma Jeleń). Przedtem przez rok była asystentem prawnym w kancelarii Kamińska, Woźniak, Złotkiewicz w Lublinie.

Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2016).

Katarzyna Rzewuska zajmuje stanowisko senior associate  w praktyce prawa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć kancelarii. Awansowała ze stanowiska associate. Specjalizuje się w obsłudze transakcji finansowania dłużnego, transakcji share deal, asset deal, restrukturyzacji zadłużenia, przekształceń, połączeń i podziałów spółek. Doradza w zakresie bieżącej obsługi spółek, prowadzi analizy due diligence.

W NGL Legal pracuje od 1,5 roku. Wcześniej przez dwa lata pracowała w kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy, przez 4,5 roku – w kancelarii Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy (Act BSWW).

Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2017).

Anna Wiktorow-Bojska zajmuje stanowisko senior associate w praktyce praktyki produktów i zdrowia. Awansowała ze stanowiska associate. Zajmuje się prawem produktowym i prawem life sciences. Doradza przy prawnych aspektach badań i rozwoju, sporów produktowych, badań klinicznych leków, ich wprowadzania na rynek, etykietowania, reklamowania, obsłudze skarg, działań związanych z bezpieczeństwem produktów.

W kancelarii pracuje od ponad 2,5 roku. Wcześniej przez cztery lata była prawniczką kancelarii Hogan Lovells. Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2017).

Ponadto aplikantka radcowska Aleksandra Król awansowała ze stanowiska analityka prawnego na junior associate’a  w praktyce korporacyjnej oraz fuzji i przejęć. W kancelarii pracuje od ponad pół roku. Przeszła z kancelarii Dentons, gdzie była stażystką. Jest absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2022).

Natomiast Sylwia Miros awansowała ze stanowiska analityka prawnego na junior associate’a  w praktyce prawa pracy. W kancelarii pracuje od prawie  roku. Jest absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2022).

W marcu  2023 r. kancelaria poinformowała w Internecie o promocjach dwojga młodszych prawników.

Paulina Harhaj awansowała ze stanowiska analityka prawnego na junior associate’a  w praktyce energetycznej. W kancelarii pracuje od prawie pół roku. Jest absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2022).

Aleksander Polak, który jako student przyszedł do kancelarii prawie 8 miesięcy temu na praktykę, po ukończeniu studiów prawniczych na Akademii Leona Koźmińskiego otrzymał stanowisko consultant  w zespole doradztwa podatkowego kancelarii NGL Legal, działającym pod oddzielną marką NGL Tax.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl