Konsorcjum Rubau wybuduje drogi ekspresowe dzięki wsparciu DWF

248
Łukasz Gembiś, Piotr Kunicki

Prawnicy DWF w Polsce doradzali konsorcjum Rubau Polska oraz Poltores Sp. z o.o., należących do hiszpańskiej grupy budowlanej Construcciones Rubau, w postępowaniach przetargowych na projekt i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S-19 oraz S-10.

Zespół DWF w Polsce doradzał konsorcjum Rubau Polska oraz Poltores Sp. z o.o. (należących do hiszpańskiej grupy budowlanej Construcciones Rubau) w dwóch postępowaniach przetargowych:

  • na projekt i budowę drogi ekspresowej S-19 o długości 15,8 km na odcinku od końca obwodnicy Woli Skromowskiej do Lubartowa w województwie lubelskim, które zakończyło się podpisaniem w dniu 15 września 2022 r. umowy opiewającej na kwotę 389 mln zł;
  • na projekt i budowę drogi ekspresowej S-10 o długości 11,8 km na odcinku między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe w województwie kujawsko-pomorskim, które zakończyło się podpisaniem w dniu 20 stycznia 2023 r. umowy opiewającej na kwotę ponad 339 mln zł.

W trakcie trwających prawie rok postępowań przetargowych oferty wykonawcy były kilkukrotnie odrzucone przez zamawiającego, jednak dzięki skutecznej strategii odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczą, zamawiającemu nakazano unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej i jednocześnie unieważnienie odrzucenia oferty konsorcjum. W toku postępowania o udzielenie zamówień, DWF Poland wspierała klienta przy formułowaniu odpowiedzi na pytania zamawiającego, w reprezentacji w kilku rozprawach przed KIO, jak i przy kompletowaniu formalności związanych z podpisaniem umowy w sprawie zamówienia.

W skład zespołu DWF wchodzili: Piotr Kunicki, partner kierujący Zespołem Zamówień Publicznych i Kontraktów Rządowych; Łukasz Gembiś, counsel ; Paulina Sawicka, senior associate.

Dziękujemy całemu zespołowi Rubau Polska oraz Construcciones Rubau za wsparcie.

Zespół DWF w Polsce wspiera największe podmioty w sektorze budowlanym w Europie Środkowo-Wschodniej tak na etapie sporów sądowych, ale również przygotowania inwestycji, w tym prowadzenia postępowań przetargowych. Posiada doświadczenie w kilkuset różnych rodzajach projektów inwestycyjnych obejmujących m.in. budownictwo drogowe, kolejowe, energetyczne, obiekty kubaturowe, biurowce, hotele, budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe i badawczo-rozwojowe, magazyny, rurociągi, światłowody, terminal LNG, platformę wiertniczą, farmy wiatrowe, fotowoltaiczne i instalacje do spalania biomasy, itp.

Materiał kancelarii DWF