Kancelarie Andersen i FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz łączą siły

842

Kancelarie Andersen oraz FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz łączą się i będą kontynuować działalność jako Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k.

Po połączeniu powstanie silny zespół prawny o szerokich kompetencjach m.in. w zakresie doradztwa transakcyjnego, prawa handlowego, postępowań sądowych i podatkowych, bankowości, produktów finansowych i regulowanych, M&A, prawa pracy, RODO, white collar crime, prawa administracyjnego, compliance oraz ochrony konkurencji i konsumentów.

Do grona prawników Andersen w Warszawie dołączą:

Marek Furtek – partner, radca prawny, jeden z najbardziej cenionych arbitrów w Polsce. Występował w licznych krajowych i zagranicznych postępowaniach arbitrażowych, przed sądami arbitrażowymi stałymi i ad hoc. Od 2009 r. prezes Sądu Arbitrażowego, a następnie przewodniczący Rady Arbitrażowej przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Doradza bankom w sprawach korporacyjnych i procesowych.

Tadeusz Komosa – partner, radca prawny; posiada ponad 30-letnie doświadczenie w doradztwie korporacyjnym, w szczególności w sprawach fuzji i przejęć, transakcji handlowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz arbitrażu. Znany i ceniony jako skuteczny negocjator reprezentujący polskich i zagranicznych inwestorów.

Mariusz Aleksandrowicz – partner, radca prawny, doradca podatkowy; od ponad 30 lat zajmuje się zagadnieniami podatkowymi i regulacyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, finansowania projektów inwestycyjnych i restrukturyzacji. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi oraz Komisją Nadzoru Finansowego. Wyróżniony na liście Hall of Fame przez międzynarodowy ranking The Legal 500 jako wybitny specjalista w zakresie prawa podatkowego.

Agnieszka Skrokcounsel, adwokat; specjalizuje się w prawie: konkurencji, zwalczania nieuczciwej konkurencji, konsumenckim oraz w sporach sądowych. Doradza przedsiębiorcom w analizie dokumentacji pod kątem prawa konkurencji, reprezentuje ich w postępowaniach dotyczących kontroli koncentracji. Pomaga klientom w zakresie regulacji e-commerce, reklamy, akcji promocyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w sporach sądowych, w szczególności z zakresu produktów finansowych. Absolwentka studiów LL.M. na Uniwersytecie w Maastricht.

Dr Aleksandra Metych counsel, radca prawny; doradza instytucjom finansowym, spółkom wchodzącym i notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych, funduszom inwestycyjnym oraz domom maklerskim. Posiada doświadczenie przy emisjach akcji oraz obligacji, a także w zakresie transakcji na rynku instrumentów pochodnych. Reprezentuje banki w sporach sądowych i arbitrażowych.

Milena Wieczorek-Waszewskasenior associate, radca prawny; specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla sektora bankowego, w tym w zakresie finansowania projektów. Doradza w sprawach z zakresu postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. Uczestniczy w badaniach due diligence spółek i nieruchomości.

Katarzyna de Rossetsenior associate, radca prawny; specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i bankowym, a także w sporach gospodarczych i administracyjnych. Reprezentuje wiodące banki w sporach sądowych z ich klientami, jak również w sporach pomiędzy bankami w zakresie kredytów konsorcjalnych. Doradza klientom przy skomplikowanych umowach handlowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu audytów due diligence w związku z transakcjami M&A.

Dr Paulina Smulskasenior associate, adwokat; specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym. Doradza klientom w zakresie bieżącej obsługi prawnej spółek, reprezentuje przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, zarówno w cywilnych sprawach procesowych, jak i nieprocesowych. Absolwentka studiów podyplomowych LL.M.

Angelina Długosz-Armańska associate, aplikantka radcowska; specjalizuje się w prawie korporacyjnym. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną klientów biznesowych. Posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania i negocjowania umów, sporządzania pism procesowych. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne oraz prawo spółek handlowych.

Dzięki fuzji Andersen zyska dodatkowe specjalizacje, a FKA, kancelaria o ugruntowanej pozycji na rynku polskim, stanie się częścią międzynarodowej organizacji – Andersen Global. Obecnie organizacja skupia prawie 13 tys. specjalistów na całym świecie i jest obecna w ponad 390 lokalizacjach za pośrednictwem swoich firm członkowskich i firm współpracujących.

Formalnie połączenie obu kancelarii nastąpi od 1 stycznia 2023 roku. Siedzibą firmy będzie dotychczasowe biuro Andersen w biurowcu Plac Unii przy ulicy Puławskiej 2 w Warszawie. Po połączeniu w warszawskim biurze będzie pracowało ponad 80 osób, zaś Andersen w Polsce będzie liczył ponad 130 osób w biurach w Warszawie, Katowicach i Toruniu.

Materiał kancelarii Andersen