Baker McKenzie z rekordowym wzrostem przychodu w 2021 roku

526

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Baker McKenzie osiągnęła w 2021 r. rewelacyjny przychód z działalności w kwocie 142,6 mln zł, o 26 mln i 22 proc. większy niż rok wcześniej. To kolejny rekord własnych obrotów ustanowiony w historii polskiego biura tej międzynarodowej firmy prawniczej.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych wyniósł 142,3 mln zł i był wyższy o 25,7 mln zł i o 22 proc. od wyniku z roku 2020.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 48,1 mln zł i był o ponad 11 mln zł i o 30 proc. wyższy od tego z roku 2020. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 39 mln zł i wzrósł o 4,9  mln zł i o 14 proc. A to dlatego, że kancelaria jako spółka komandytowa, od 1 maja 2021 r. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który w minionym roku podatkowym wyniósł 3,9 mln zł.

Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 33,8 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

   2021  2020  2019  2018  2017  2016   2015  2014
Baker McKenzie   142,6  116,6   97,2   93,6   82,2   67,6    71,4   56,5

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl