Kancelaria LegalKraft pozyskała czwórkę prawników z kancelarii Maruta

923

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Daniel Jastrun i Mykoła Zembra od sierpnia, Karolina Henriksson od września, a Bartosz Kurzec – od lipca 2022 r., są prawnikami kancelarii LegalKraft. Wszyscy przeszli z kancelarii Maruta (Maruta Wachta), gdzie współpracowali w zespole pod kierunkiem Daniela Jastruna.

O tych transferach kancelaria poinformowała w Internecie.

(www.linkedin.com)

Daniel Jastrun zajął w LegalKraft stanowisko partnera, takie samo, jakie zajmował do sierpnia w kancelarii Maruta, z którą współpracę kontynuuje teraz jako of counsel, jak wynika z informacji na jej internetowej witrynie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, prawie pracy, w obsłudze branż handlu internetowego i informatycznej, sektorów technologicznego i biznesu cyfrowego oraz transakcji fuzji i przejęć. Pracował dla dostawców informatyki, funduszy private equity, firm internetowych i telekomunikacyjnych.

Porzednio przez 7,5 roku był partnerem w kancelarii Maruta Wachta. Przedtem przez 16 lat był prawnikiem kancelarii Magnusson.

Jest radcą prawnym od 2003 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

(www.linkedin.com)

Karolina Henriksson współpracuje z LegalKraft jako of counsel. Specjalizuje się w doradztwie w polsko-szwedzkich kwestiach transgranicznych, dotyczących transakcji, własności intelektualnej, prawa korporacyjnego, informatyki i technologii, RODO i rozwiązywania sporów. Doradza start-upom i spółkom z sektora venture capital/private equity.

Wcześniej była przez dwa lata współpracownicą of counsel w Maruta Wachta. Przedtem przez ponad 2,5 roku była prawniczką szwedzkiej kancelarii Lexiq, przez ponad 1,5 roku – urzędniczką w Sądzie Okręgowym w Varbergu, przez prawie 1,5 roku – prawniczką w firmie China Euro Vehicle Technology w Göteborgu.

Jest szwedzkim wykwalifikowanym prawnikiem, absolwentką studiów prawniczych na  Uniwersytecie w Lundzie (2013).

Mykoła Zembra jest prawnikiem z Ukrainy. Zajął w LegalKraft stanowisko associate. Specjalizuje się w prawie handlowym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w prawie spółek handlowych, w obsłudze fuzji i przejęć i korporacyjnej obsłudze spółek. Doradza firmom ukraińskim, m.in. w zakresie relokacji do Polski.

Wcześniej przez ponad pół roku pracował w kancelarii Maruta Wachta. Przedtem przez ponad 1,5 roku był prawnikiem kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy, przez ponad cztery lata – kancelarii Gessel, przez ponad 2,5 roku – kancelarii Russell Bedford, przez rok – kancelarii R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy w Warszawie.

Jest adwokatem od 2019 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012).

Bartosz Kurzec zajmuje w Legalkraft stanowisko paralegala. Przedtem przez pół roku zajmował takie samo w Maruta Wachta. Jest studentem prawa.

Kancelaria poinformowała również w Internecie, że w ostatnim okresie dołączyli do niej także Beata Binek (od maja) i Kacper Dzik (od sierpnia), na stanowiska counsela.

Beata Binek specjalizuje się w prawnym doradztwie korporacyjnym i transakcyjnym, w obsłudze fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, w tym publicznych i prywatnych ofert papierów wartościowych i instrumentów finansowych, zbywania, odkupu, dopuszczania i wycofywania akcji z obrotu na giełdzie. Doradzała przy zakładaniu i prowadzeniu w Polsce zagranicznych i polskich firm z sektora finansowego, takich jak fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, banki, domy maklerskie.

Wcześniej m.in. kierowała praktyką rynków kapitałowych w kancelariach PwC Legal, CMS Cameron McKenna. Była prawniczką kancelarii White & Case.

Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim. (2000)

Kacper Dzik jest prawnikiem transakcyjnym i korporacyjnym. Specjalizuje się w obsłudze fuzji i przejęć, tworzenia joint ventures, wyjść z inwestycji. Doradza w sprawach z zakresu umów wspólników, umów handlowych oraz ładu korporacyjnego.

Wcześniej był prawnikiem kancelarii MFW Fiałek, Krzeszewski & Partnerzy z Warszawy, Goryszewski Nieszczerzewski Oniśko z Warszawy

Jest adwokatem od 2014 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2009).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl