Zespół Energetyki i Zasobów Naturalnych Dentons doradza przy kluczowych projektach OZE

332

Warszawski Zespół Energetyki i Zasobów Naturalnych kancelarii Dentons w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizował szereg projektów o kluczowym znaczeniu dla rynku energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej. Nasze prawniczki i prawnicy doradzali m.in. przy kilkunastu projektach OZE z łączną planowaną mocą zainstalowaną 2,25 gigawatów, przy finansowaniu projektów OZE o mocy 542 megawatów, a także przy zawarciu dziewięciu długoterminowych umów sprzedaży energii typu cPPA (corporate Power Purchase Agreement ), które mają charakter innowacyjny na rynku energetycznym w Polsce.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze projekty i inwestycje w sektorze energetycznym z ostatnich miesięcy, przy których doradzała kancelaria Dentons. Przypominamy także o zmianach i osiągnięciach, jakie ostatnio były udziałem tego jednego z najbardziej rozpoznawalnych na rynku zespołów specjalizujących się w zagadnieniach energetycznych.

Nowe otwarcie na 2022 rok

Początek roku 2022 w Zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych oznaczał znaczące wzmocnienia personalne. W styczniu do grona partnerów warszawskiego biura kancelarii Dentons dołączył dr Christian Schnell, radca prawny oraz Rechtsanwalt (adwokat niemiecki) wraz z zespołem, który tworzą Piotr Dziwniel (counsel ), Olga Wasilewska (senior associate  ) oraz Ewa Gołąbek (associate ). Nowi prawnicy wsparli naszą stale rosnącą praktykę energetyczną i szczególnie ściśle współpracują z Zespołem Energii Odnawialnej, którym kieruje partner Agnieszka Kulińska. Zespół prowadzony przez dr. Schnella od początku aktywnie działa w strukturach Dentons i już w trakcie pierwszego półrocza swojej pracy doradzał przy nabyciu po aukcji OZE dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce, jednej o mocy 5 MW oraz drugiej o mocy 7,5 MW. Ponadto zespół pod wodzą Christiana Schnella doradzał przy nabyciu projektów dwóch farm fotowoltaicznych od polskiego dewelopera: jednej o mocy 57 MW zlokalizowanej w północnej Polsce oraz drugiej, zlokalizowanej w województwie śląskim.

Finansowanie kluczowych inwestycji w sektorze OZE

W minionym półroczu zespół Dentons dwukrotnie wspierał konsorcjum banków w projektach finansowania zielonej energii. W styczniu poinformowaliśmy o doradztwie na rzecz konsorcjum banków w związku z finansowaniem o wartości 674 milionów złotych udzielonym na budowę i eksploatację sześciu lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy około 150 MW. Multidyscyplinarny projekt, koordynowany przez partnera Piotra Nerwińskiego z Zespołu Bankowości i Finansów, w kwestiach projektowych i regulacyjnych wspierali Agnieszka Kulińska, Lena Boczkaja, Filip Raubo i Piotr Michajłow oraz Mikołaj Kępas z Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Następnie w maju Dentons zakomunikował o doradztwie przy budowie największej pojedynczej (standalone ) farmy fotowoltaicznej w Polsce. Projekt koordynował Tomasz Zwoliński, partner w Zespole Bankowości i Finansów. Multidyscyplinarny zespół, w którego skład weszli Agnieszka Kulińska, Michał Motylewski, Mikołaj Kępas i Piotr Michajłow, doradzał konsorcjum trzech banków w związku z finansowaniem w wysokości 763 milionów złotych na realizację inwestycji zlokalizowanej w Zwartowie w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim.

Projekty fotowoltaiczne i wiatrowe

Zespół prawników Dentons w składzie: Filip Raubo (counsel ), Lena Boczkaja (senior associate ) oraz Mikołaj Kępas (associate ) w ostatnich miesiącach kompleksowo doradzał międzynarodowej spółce z sektora energetyki odnawialnej (wiatrowej i słonecznej), działającej na terenie Europy, przy przygotowaniu raportu due diligence dla sześciu wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych, a także przy aspektach związanych z przeprowadzeniem transakcji oraz negocjowaniem warunków umowy dzierżawy.

Filip Raubo i Lena Boczkaja, pod opieką Agnieszki Kulińskiej, doradzali także izraelskiemu inwestorowi przy nabyciu projektu farmy wiatrowej o mocy zainstalowanej co najmniej 48 MW. Wsparcie zespołu oprócz przygotowania raportu due diligence obejmowało również sporządzenie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej.

Prawnicy z Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych doradzali także przy szeregu innych projektów fotowoltaicznych, jak m.in. nabycie farm fotowoltaicznych o mocy 70 MW i 100 MW przez jednego z największych europejskich dostawców elektrowni fotowoltaicznych z siedzibą w Niemczech. Zakres doradztwa prawnego Dentons obejmował kompleksową obsługę transakcyjną nabywcy, w tym przeprowadzenie badania due diligence, przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, a także przygotowanie i wsparcie związane z zamknięciem transakcji. Nasi prawnicy opracowali dla klienta również memorandum poświęcone innowacyjnym pływającym farmom fotowoltaicznym.

Zespół prawników w składzie: Agnieszka Kulińska, Maciej Dymnicki (counsel ) oraz prawnicy Filip Raubo i Lena Boczkaja doradzał brytyjskiej grupie inwestycyjnej, zaangażowanej w projekty związane z rozwojem zielonej infrastruktury, w związku z nabyciem od jednego właściciela portfela 28 projektów fotowoltaicznych typu greenfield zlokalizowanych w Polsce, o łącznej potencjalnej mocy ok. 750 MW.

Agnieszka Kulińska i Lena Boczkaja doradzały także duńskiemu dostawcy kompleksowych rozwiązań z zakresu energii słonecznej przy negocjacjach i podpisaniu sześciu umów dzierżawy na łączny obszar blisko 500 hektarów pod budowę farmy fotowoltaicznej. Obecnie nasze prawniczki zapewniają bieżące doradztwo na rzecz klienta związane z dalszym rozwijaniem przez niego projektów fotowoltaicznych w Polsce. 

Innowacyjne umowy typu cPPA

Kancelaria Dentons już na przełomie roku 2021 i 2022 doradzała przy zawarciu dwóch umów typu cPPA, podpisanych przez wiodącego dostawcę usług telekomunikacyjnych, na zakup energii odnawialnej w Polsce. Prace nad projektem nadzorowała Agnieszka Kulińska, a w skład zespołu projektowego wchodzili Michał Motylewski (Europe Energy Practice Development Counsel ) oraz Piotr Michajłow (senior associate ).

Inne projekty OZE

Zespół Energetyki i Zasobów Naturalnych zakończył także dwa projekty na rzecz brytyjskiej spółki z sektora energetyki odnawialnej, notowanej na giełdzie w Londynie (LSE). Prawnicy warszawskiego biura Dentons przygotowali dla klienta raport z badania prawnego 135 projektów fotowoltaicznych dla potrzeb potencjalnego nabycia, a także raporty due diligence dla szeregu projektów dla potrzeb finansowania, wraz z prowadzeniem negocjacji warunków finansowania (finansowanie VAT oraz finansowanie typu mezzanine ). Ponadto przygotowaliśmy memorandum na potrzeby emisji green bonds podsumowujące status projektów klienta w Polsce, o łącznej mocy 700 MW.

Warszawski Zespół Energetyki i Zasobów Naturalnych w ostatnich miesiącach reprezentował także klienta przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w związku ze skargą na decyzję ministra infrastruktury wydaną na podstawie art. 106 ustawy o promowaniu wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych (ustawa offshore ). Skarga dotyczyła umorzenia postępowania o wydanie pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, wszczętego przed opracowaniem planu zagospodarowania polskich obszarów morskich i wejściem w życie ustawy offshore. WSA w całości poparł argumentację Dentons i wskazał, że minister infrastruktury ma obowiązek rozpatrzyć wniosek o wydanie pozwolenia co do meritum. Przepisy przejściowe muszą umożliwiać podmiotom dotkniętym daną zmianą prawa dostosowanie się do nowej sytuacji. Skargę przygotował zespół w składzie: Agnieszka Kulińska, Michał Motylewski oraz Piotr Michajłow.

Nagrody i wyróżnienia

Rok 2022 dla warszawskiego Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych rozpoczął się od licznych wyróżnień w międzynarodowych i krajowych rankingach prawniczych. Ranking Chambers Europe kolejny raz uplasował warszawski zespół Dentons na najwyższym poziomie (Band 1 ) w kategorii „Energetyka i zasoby naturalne”, a wyróżnienia indywidualne otrzymali Arkadiusz Krasnodębski (wyróżnienie  Eminent Practitioner ), Agnieszka Kulińska (awans do Band 3 ) oraz Michał Motylewski (Band 4 ).

Ponadto tegoroczny ranking Chambers Global w kategorii „Projekty i energetyka” zaklasyfikował warszawski zespół do Band 1 na poziomie Europy Środkowo-Wschodniej i do grupy Band 3 na poziomie całej Europy.

Z kolei w rankingu The Legal 500 EMEA nasz warszawski zespół utrzymał pozycję na najwyższym poziomie (Tier 1 ), zaś Arkadiusz Krasnodębski kolejny rok z rzędu otrzymał indywidualne wyróżnienie Hall of Fame.

Ponadto tegoroczny jubileuszowy Ranking Kancelarii Prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” przyznał kancelarii Dentons rekomendację w kategorii „Prawo energetyczne”, w której to także wyróżnił Arkadiusza Krasnodębskiego jako Rekomendowanego Prawnika.

– Zespół naszej kancelarii od ponad 30 lat doradza przy najbardziej znaczących projektach, które kształtują rynek energetyczny nie tylko w Polsce, ale i w tej części świata. Szczycimy się przekrojowym doświadczeniem obejmującym kwestie inwestycyjne, regulacyjne, środowiskowe, finansowe oraz podatkowe, które z powodzeniem wykorzystują klienci aktywnie zaangażowani w transformację energetyczną  – powiedział Arkadiusz Krasnodębski, stojący na czele polskiej i europejskiej praktyki energetycznej kancelarii, będący jednocześnie partnerem zarządzającym Dentons w Polsce. – Nasze wieloletnie zaangażowanie we wspieranie procesu transformacji energetycznej pozwala nam dzielić się praktyczną wiedzą zebraną zarówno na polskim rynku, jak i wielowątkową perspektywą europejską. Specyfika rynku energetycznego oznacza, że działa on jako system naczyń połączonych. Zachodzące w tym sektorze zmiany mają znaczenie nie tylko gospodarcze, ale coraz częściej są częścią szerszych procesów geopolitycznych. Należy je oceniać i prognozować uwzględniając długoletnią perspektywę. Dlatego dziś nikt nie może mieć wątpliwości, że strategiczna transformacja energetyczna w kierunku OZE jest elementem polskiej racji stanu i warunkiem determinującym dobrostan przyszłych pokoleń – dodał Arkadiusz Krasnodębski.

Podsumowując pierwsze półrocze 2022 roku w sektorze energetycznym, dziękujemy naszym klientom za okazane zaufanie i cieszymy się, że możemy być aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej w tym kluczowym momencie. Doceniamy możliwość pracy przy tak różnorodnych i mających ogromny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski projektach. Cieszymy się ze wszystkich rekomendacji otrzymanych zarówno od klientów, jak i od konkurencji. Z dumą wspieramy transformację energetyczną i doradzamy przy projektach, które pomagają naszym klientom realizować ich strategiczne cele w tym obszarze.

Broszura Dentons

Materiał kancelarii Dentons