Rymarz Zdort z gigawzrostem przychodów i zysków w 2021 roku

1444

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Rymarz Zdort osiągnęła w 2021 r. fantastyczny przychód z działalności w kwocie ponad 124 mln zł, aż o prawie 40 mln więcej (prawie 50 proc.) niż rok wcześniej. W drugim roku po zrzuceniu „amerykańskiego kapelusza” ten zespół niebywale, bo prawie czterokrotnie, pomnożył zysk.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, przychód kancelarii ze sprzedaży usług prawnych był wyższy o 38,9 mln zł i o 45,5 proc. od wyniku z roku 2020.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 57,4 mln zł i był o 42,9 mln zł i o 395,9 proc. (!) wyższy niż ten z roku 2020. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 57,5  mln zł i wzrósł o 17,4  mln zł i o 43,4 proc. Od dnia 1 stycznia 2021 r. kancelaria, jako spółka komandytowa, stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który w minionym roku podatkowym wyniósł 13,5 mln zł.

Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 46,1 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w mln zł)

    2021   2020   2019*   2018   2017   2016  2015   2014
Rymarz Zdort    124,4    85,5    80,4   89,3    91,2    92,7  110,5    86,2

*Do końca 2019  zespół działał pod marką Weil, Gotshal & Manges. 

W sprawozdaniu finansowym kancelaria podała, iż w maju  2020 r. wystąpiła do Polskiego Funduszu Rozwoju o subwencję w ramach walki ze skutkami Covid-19. Kwota otrzymanej subwencji wynosiła 3,5 mln zł  do częściowego zwrotu.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl