Grupa prawników z praktyki ochrony środowiska DWF utworzyła nową kancelarię

997

Kozłowski Tomasik Oszczak – tak nazywa się kancelaria otwarta 1 maja 2022 r. w Warszawie przez byłych prawników praktyki prawa ochrony środowiska kancelarii DWF. Utworzyli ją, jako wspólnicy i partnerzy imienni, Zbigniew Kozłowski, Miłosz Tomasik i Marcin Oszczak, a z nimi przeszli również Karol Jaworecki, Michał Bystrzyński i Aneta Słabik.

O nowej firmie prawniczej na rynku poinformował w Internecie jej partner zarządzający Zbigniew Kozłowski, stwierdzając, iż „po ponad 15 latach spędzonych w dużych, międzynarodowych korporacjach prawniczych” postanowili „zrealizować marzenie o własnym biznesie”. Według jego deklaracji, kancelaria ma doradzać w dziedzinach ochrony środowiska, energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, chemii, produkcji przemysłowej, infrastruktury, lotnictwa, hutnictwa, górnictwa. Będzie doradzać w sprawach regulacyjnych, kontraktowych, transakcyjnych oraz spornych.

(www.linkedin.com)

Zbigniew Kozłowski był partnerem kierującym praktyką środowiska i rozwoju projektów w warszawskim biurze kancelarii DWF. Zrezygnował także z objętego w maju 2021 r. stanowiska zastępcy szefa podsektora mocy (Global Deputy Head of Power ) w globalnej strukturze tej firmy.

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska. Doradza w całym zakresie tej dziedziny prawa, w zakresie regulacji, umów, transakcji i sporów sądowych w tym w sprawach przemysłowych zanieczyszczeń powietrza, handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, ocen oddziaływania na środowisko, szkód ekologicznych (zatrucia ziemi), zintegrowanych pozwoleń środowiskowych. Pracował dla przedsiębiorstw z sektorów energetycznego, paliwowego, chemicznego, hutniczego, budowlanego, przemysłowego. Doradzał przy projektach rozbudowy i unowocześniania elektrowni, elektrociepłowni, innych instalacji produkcyjnych, w tym przy ich dostosowaniu do wymagań unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych. Reprezentował strony w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących pozwoleń i kar środowiskowych.

W kancelarii DWF pracował od trzech lat, od początku jej działalności w Polsce, kiedy w maju 2019 r. przejęła zespół warszawskiego biura kancelarii K&L Gates, której prawnikiem był przez dwa lata. Wcześniej przez ponad 10 lat był prawnikiem kancelarii CMS.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

(www.linkedin.com)

Miłosz Tomasik był partnerem lokalnym w warszawskim biurze kancelarii DWF. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska. prawie wodnym, prawie gospodarki odpadami, prawie geologicznym i górniczym. Doradza w takich kwestiach jak przemysłowe emisje zanieczyszczeń powietrza i gruntów, oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenia na korzystanie ze środowiska (np. pozwolenia zintegrowane), zanieczyszczenia gruntów. Reprezentuje strony postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących kwestii środowiskowych, koncesji poszukiwawczych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opłat za korzystanie ze środowiska oraz publicznego dostępu do informacji o środowisku. Pracował przy inwestycjach obejmujących kopalnie węgla kamiennego, poszukiwania gazu łupkowego, przedsięwzięcia infrastrukturalne, instalacje zagospodarowania odpadów, zakłady produkcji przemysłowej.

W kancelarii DWF pracował od trzech lat, od początku jej działalności w Polsce, kiedy w maju 2019 r. przejęła zespół warszawskiego biura kancelarii K&L Gates, której prawnikiem był przez dwa lata. Wcześniej przez prawie siedem lat był prawnikiem kancelarii CMS.

Jest radcą prawnym od 2013 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2009).

(www.linkedin.com)

Marcin Oszczak zajmował stanowisko counsela w warszawskim biurze kancelarii DWF. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i w obsłudze przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Reprezentuje strony postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska. Pracował dla inwestorów przy transakcjach nieruchomościowych, inwestycjach w rurociągi i linie wysokiego napięcia, budowie i finansowaniu autostrad.

W kancelarii DWF pracował od ponad 2,5 roku. Wcześniej przez ponad 11,5 roku był prawnikiem kancelarii CMS, a przez sześć lat – kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Przedtem przez cztery lata był doradcą prezesa Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

Oprócz trzech założycieli zespół kancelarii tworzą Karol Jaworecki i Michał Bystrzyński poprzednio associates w DWF, oraz Aneta Słabik.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl