Transfer znaczącej figury rynku kapitałowego z Rymarz Zdort do Baker McKenzie

1432

Marcin Chyliński jest od 1 kwietnia 2022 r. prawnikiem, partnerem i wspólnikiem w kancelarii Baker McKenzie – poinformowała „Rynek Prawniczy” ta firma. Przeszedł z kancelarii Rymarz Zdort, w której także był partnerem.

Marcin Chyliński zajął w Baker McKenzie stanowisko lidera praktyki udziałowych rynków kapitałowych, którą poprzednio kierował Konrad Konarski, zmarły w 2018 r. Specjalizuje się w obsłudze transakcji na rynkach kapitałowych oraz fuzji i przejęć. Doradza przy pierwotnych i wtórnych, publicznych i prywatnych ofertach oraz wezwaniach na sprzedaż akcji spółek. Zajmuje się również obsługą spółek w zakresie prawa korporacyjnego, w tym corporate governance. Pracował dla spółek, instytucji finansowych, akcjonariuszy sprzedających, funduszy private equity, inwestorów strategicznych i firm inwestycyjnych.

Jest prawnikiem rankingowym zajmującym czołowe miejsca w takich zestawieniach jak Chambers Global, Chambers Europe, The Legal 500.

Wcześniej przez ponad dwa lata był partnerem w kancelarii Rymarz Zdort, a przedtem przez kilkanaście lat prawnikiem w tym samym zespole działającym jako polskie biuro amerykańskiej firmy prawniczej Weil, Gotshal & Manges, gdzie partnerem był przez 11 lat.

Jest radcą prawnym od 2002 r., absolwentem studiów prawniczych na  Uniwersytecie Warszawskim (1998).

Jak ocenił Piotr Rawski, partner zarządzający kancelarii Baker McKenzie w Warszawie, cytowany w komunikacie prasowym kancelarii, Marcin Chyliński to „jeden z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych w Polsce ekspertów w obszarze prawa rynków kapitałowych z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym”. Wyraził też przekonanie, że „wniesie duży wkład w rozwój naszej praktyki transakcyjnej i przyczyni się do umocnienia pozycji Baker McKenzie jako lidera doradztwa prawnego przy najbardziej skomplikowanych transakcjach przeprowadzanych przez polskich i globalnych klientów”. Stwierdził także, iż „planowany rozwój jego praktyki jest jednym z istotnych elementów długoterminowej strategii rozwoju Baker McKenzie w Polsce i regionie EMEA”.

Marcin Chyliński, cytowany w komunikacie prasowym kancelarii, stwierdził natomiast, że praktyka transakcyjna, którą zajmuje się w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej od ponad 20 lat, „w szczególności w zakresie udziałowych rynków kapitałowych wymaga ścisłej współpracy i wsparcia prawników z wielu jurysdykcji, w tym z kluczowych centrów finansowych świata takich jak Londyn, Nowy Jork, Frankfurt czy Hong Kong, zintegrowanych w ramach jednej platformy takiej jak Baker McKenzie”. Także dlatego, że „polskie spółki, zwłaszcza w sektorze technologicznym, działają na bardzo wielu rynkach i mają coraz częściej zasięg wykraczający nie tylko poza Polskę, ale także daleko poza Europę, a ich obsługa prawna, zwłaszcza przy przeprowadzaniu skomplikowanych transakcji wymaga kompleksowej i skoordynowanej obsługi w wielu różnych systemach prawnych”.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl