DWF wyodrębnia Praktykę Ochrony Danych Osobowych, Cyberbezpieczeństwa oraz Technologii

374
Paweł Dudojc, Gerard Karp, Marian Giersz

W odpowiedzi na potrzeby klientów DWF, globalny dostawca zintegrowanych usług prawnych i biznesowych, wyodrębnia w Polsce nową Praktykę Ochrony Danych Osobowych, Cyberbezpieczeństwa oraz Technologicznego Compliance, której liderem jest dołączający na stanowisko partnera Gerard Karp wraz z dwoma doświadczonymi counselami, Marianem Gierszem oraz Pawłem Dudojcem.

Gerard Karp jest adwokatem specjalizującym w ochronie danych osobowych, IT i komunikacji elektronicznej. Jego wieloletnie doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo w zakresie różnorodnych i skomplikowanych aspektów na styku prawa Internetu, IT, prawa do prywatności oraz szeroko pojętego rynku cyfrowego. Gerard doradzał w ciągu ostatnich 15 lat największym krajowym i zagranicznym podmiotom w zakresie kluczowych projektów dotyczących ochrony danych osobowych, e-commerce, IT i rozwiązań chmurowych. Był odpowiedzialny za przeprowadzenie jednych z największych projektów implementacyjnych RODO w Europie Środkowo Wschodniej.

W ostatnich latach Gerard był wyróżniany w kategorii ochrony danych osobowych w najważniejszych międzynarodowych rankingach Chambers i The Legal 500. Został również uhonorowany tytułem lidera w dziedzinie ochrony danych osobowych w Rankingu Kancelarii Prawnych „Rzeczpospolitej” w 2021 r. Gerard jest także autorem szeregu publikacji i opracowań w tym zakresie.

Marian Giersz doradza klientom w zakresie ochrony prywatności, prawa telekomunikacyjnego i nowych technologii. W ostatnich latach przeprowadził szereg kompleksowych wdrożeń RODO łączących aspekty prawne, technologii i bezpieczeństwa. Zaprojektował i nadzorował rozwój software’u wspierającego klientów w projektach paperless. Doradzał międzynarodowym instytucjom finansowym we wdrażaniu grupowych standardów ochrony prywatności w kilkudziesięciu jurysdykcjach. Doradzał również instytucjom publicznym i finansowym w związku z wdrażaniem usług wykorzystujących e-tożsamość lub dane biometryczne klientów. Od lat doradza operatorom telekomunikacyjnym i dostawcom serwisów VOD w kwestiach regulacyjnych.

Paweł Dudojc specjalizuje się w obszarze Governance Risk and Compliance (GRC ), Environmental, Social and Governance (ESG ), jak również nowych technologii. Posiada doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu systemów GRC i ESG, a także w dokonywaniu ich ewaluacji. Obszar jego doradztwa obejmuje szeroki zakres zagadnień w tym zakresie, takich jak nowe technologie (m.in. blockchain, AI, technologie finansowe) ochrona danych i cyberbezpieczeństwo, whistleblowing AML/CFT, przeciwdziałanie korupcji, dochowanie należytej staranności, w tym ochrona przed odpowiedzialnością osobistą.

Michał Pawłowski, partner zarządzający DWF w Polsce, powiedział:

– Cieszę się, że mogę powitać Gerarda, Mariana i Pawła w DWF. Jest to ważny krok w rozwoju naszej oferty w Polsce z korzyścią dla naszych klientów, zgodny z trendami rynkowymi i naszą strategią. DWF po raz kolejny potwierdza, że pozostaje atrakcyjną platformą dla najlepszych talentów w branży.

Oskar Tułodziecki, partner, European Co-Head of Commercial, Regulatory and Data Practice Area, powiedział:

– Z wielką przyjemnością witam nowych kolegów i cieszę się, że oferta DWF w Polsce ulegnie rozszerzeniu, a dołącza do nas tak znakomity zespół.

Steward Room, Global Head of Technology, Media & Communications Sector w DWF, skomentował:

– Cieszę się, że Gerard dołącza do DWF, aby kierować naszą nową Praktyką Ochrony Danych Osobowych, Cyberbezpieczeństwa oraz Technologicznego Compliance w Polsce. Jego doświadczenie i reputacja na rynku są komplementarne z naszym doświadczeniem we wspieraniu klientów w szerokim zakresie technologii i kwestii regulacyjnych. Cieszę się na bliską współpracę z Gerardem, Marianem i Pawłem przy tworzeniu odnoszącego sukcesy zespołu w Polsce.

Gerard Karp dodał:

– To wielka przyjemność dołączyć do tak prestiżowej firmy prawniczej, mającej na swoim pokładzie tak wielu wyjątkowych prawników, która w dodatku rozwija się w tak dynamicznym tempie. Jesteśmy przekonani, że nowatorski koncept DWF, który zakłada, oprócz świadczenia usług prawnych na najwyższym poziomie, budowę i rozwój alternatywnych serwisów na styku prawa i technologii, pozostaje idealny dla prawników takich jak my.

Materiał kancelarii DWF