Kluczowi przedstawiciele rynku elektromobilności debatowali o szansach i wyzwaniach dla sektora

274

Priorytetowym warunkiem dla rozwoju rynku elektromobilności są rozwiązania prawne, które podążają za zmianami na rynku i obejmują system zachęt i ulg, a  odpowiedzią na tę potrzebę jest w szczególności nowe prawo zamówień publicznych, które dostarcza wielu nowych narzędzi optymalizujących procesy inwestycyjne w obszarze elektromobilności – to najważniejsze wnioski, które padły podczas webinarium „Elektromobilność w Polsce – największe szanse i wyzwania dla rozwoju rynku”, które odbyło się w formule online 27 stycznia 2021 r.

Organizatorem wydarzenia była kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr,  a patronat objęły: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. W dyskusji wzięli udział kluczowi przedstawiciele organizacji branżowych, sektora samorządowego, energetycznego, motoryzacyjnego i transportu publicznego, środowiska akademickiego, a także eksperci kancelarii WKB.

W czasie webinarium odbyły się dwie debaty – pierwsza z nich poświęcona była ustawie o elektromobilności, dotychczasowym doświadczeniom i postulowanym kierunkom zmian. W dyskusji udział wzięli: Rafał Czyżewski, prezes zarządu GreenWay Polska; Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego; prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska, prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem na WPiA UAM; Jan Kosmecki, kierownik Oddziału Polityk Mobilności i Transportu Urzędu Miasta Poznania; Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, wiceprezydent AVERE; dr Alicja Pawłowska-Piorun, p.o. kierownika Zakładu Niskoemisyjnego Transportu, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy; Mariusz Szałkowski, wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie; oraz Robert Zasina, prezes zarządu Tauron Dystrybucja, prezes PTPiREE.

Paneliści, wskazując na globalne trendy, podkreślili, że elektromobilność nie jest już celem przyszłości, lecz staje się rzeczywistością – dlatego tak ważne jest przygotowanie dla niej odpowiednich rozwiązań prawnych. W dyskusji omówiono możliwe ścieżki rozwoju rynku, w tym: pobudzenie popytu, szukanie rozwiązań, które ograniczałyby koszty funkcjonowania operatorów, a zwiastunów szybkiego rozwoju paneliści upatrywali m.in. we wzroście rynku PV. Różnili się przy tym co do stopnia, w jakim odpowiedzialne za to ma być państwo, natomiast zgadzali się co do tego, że rozwiązania prawne muszą nadążać za zmianami rynkowymi.

Dyskusję moderowali dr hab. Jakub Pokrzywniak i mec. Maciej Szambelańczyk z zespołu energetyki kancelarii WKB – współautorzy  opublikowanego w grudniu 2020 r. przez wydawnictwo C.H. Beck komentarza do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

– Rynek elektromobilności w Polsce ma ogromny potencjał rozwoju, szczególnie w kontekście wymogów środowiskowych i klimatycznych, do których musi się dostosować w najbliższych latach nasz kraj. Cieszę się, że mieliśmy okazję spotkać się w gronie najważniejszych interesariuszy zaangażowanych w rozwój tego rynku i wymienić nasze różne doświadczenia i spostrzeżenia – powiedział dr hab. Jakub Pokrzywniak.

Podczas drugiej  debaty poświęconej problematyce rozwoju elektromobilności w świetle nowego prawa zamówień publicznych wystąpili dr Piotr Antoszek, dyrektor Działu Prawnego Solaris Bus & Coach; Justyna Majecka-Żelazny, dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu M. St. Warszawy; Magdalena Olejarz, dyrektor Departamentu UE i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych; dr inż. Joanna Oleśków-Szłapka, adiunkt Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (Instytut Logistyki); Karolina Szymczak, dyrektor Działu Prawnego, członek zarządu FBSerwis; oraz Wojciech Tulibacki, prezes zarządu MPK Poznań.

Wszyscy rozmówcy podkreślali, że nowe Prawo zamówień publicznych wprowadza wiele rozwiązań, które mogą znacząco usprawnić procesy zakupowe i inwestycyjne w obszarze elektromobilności. Uczestnicy debaty zwracali uwagę, że w 2021 r. poziom zaangażowania zamawiających w rozwój elektromobilności znacząco wzrośnie, co wymuszają przepisy prawa – zarówno planowane do wprowadzenia, jak i już obowiązujące.

Odnotowano, że nowe Pzp skłania do poszukiwania rozwiązań ukierunkowanych na osiąganie efektywności ekonomicznej, a przy tym pozwala na bardziej elastyczne i innowacyjne podejście do procedur zakupowych. Zarazem jednak dostrzeżono, że w pewnych obszarach występują niespójności, czy wręcz sprzeczności pomiędzy prawem zamówień publicznych, a przepisami regulującymi obowiązki zamawiających w obszarze elektromobilności. Niewątpliwie mają one duże znaczenie praktyczne, dlatego kluczowym zadaniem wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój transportu niskoemisyjnego w Polsce jest uwzględnianie obu tych perspektyw.

– W 2021 roku jednym z kluczowych wyzwań zamawiających, będzie umiejętne łączenie obowiązków wynikających z nowego Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zadanie to nie jest łatwe, ale jego wykonanie z pewnością jest możliwe, co potwierdzają doświadczenia uczestników debaty. Na szczęście nowe Pzp dostarcza wiele narzędzi ułatwiających jego realizację – komentuje Agnieszka Chwiałkowska.

Panel moderowali Agnieszka Chwiałkowska i dr Jarosław Kola, eksperci z zespołu zamówień publicznych WKB – współautorzy komentarza do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr jest jedną z największych polskich kancelarii prawnych. Oferuje kompleksowe rozwiązania prawne, oparte o unikatowe połączenie wiedzy, kompetencji i znajomość wielu rynków. Działające w jej ramach zespoły energetyki i zamówień publicznych należą do najbardziej doświadczonych w Polsce, doradzając klientom m.in. w zakresie elektromobilności, energii odnawialnej, procesów inwestycyjnych, sporów czy projektów legislacyjnych.

Materiał kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr