Domański Zakrzewski Palinka w wyborze prywatnego partnera do rozbudowy bałtyckiego portu

363
Wizualizacja Portu Zewnętrznego (www.port.gdynia.pl)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka została wybrana przez zarząd Morskiego Portu Gdynia do świadczenia usług doradztwa prawnego w postępowaniu, które ma doprowadzić do wyboru partnera prywatnego do wspólnej budowy i eksploatacji tzw. portu zewnętrznego. Procedura w sprawie wyboru tego partnera, przy którym doradza kancelaria, właśnie wystartowała.

Rok temu,  w ogłoszonym przez zarząd Morskiego Portu Gdynia oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, przetargu nieograniczonym na świadczenie doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego na rzecz podmiotu publicznego, w celu doprowadzenia do wyboru partnera prywatnego dla realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego projektu „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”, wybrano konsorcjum trzech firm. Tworzą je kancelaria Domański Zakrzewski Palinka (eksperci prawni), spółka Ernst & Young Corporate Finance (eksperci ekonomiczno-finansowi) oraz firma inżynieryjna Databout (eksperci techniczni), która do maja 2020 r. działała pod nazwą WYG International. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia 5 mln zł. Konsorcjum  zaproponowało za swoje usługi cenę brutto (z VAT) 4 mln 544 tys. 850 zł. Była to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona w tym postępowaniu. Odrzucono natomiast ofertę konsorcjum firm LPW, Infra Centrum Doradztwa i holenderskiej Rebel Group International, które zaproponowało cenę brutto 2 mln 681 tys. 400 zł. Cena stanowiła jedynie 30 proc. kryterium. Najwięcej ważyło doświadczenie kluczowego personelu (55 proc.), najmniej – jakość przedstawionej oferty (15 proc.).

W listopadzie 2019 r. zarząd Portu Morskiego Gdynia podpisał umowę o doradztwo z wybranym konsorcjum trzech firm, których zadaniem jest wsparcie w procesie prowadzącym do zawarcia i realizacji umowy z partnerem prywatnym. Prace doradców są współfinansowane ze środków resortu funduszy i polityki regionalnej, a zespół ekspertów MFiPR bierze udział w pracach  wspólnie z zespołem Portu Gdynia.

W listopadzie 2020 r. zarząd portu ogłosił przetarg na wybór partnera prywatnego, z którym w 2021 r. podpisze umowę PPP. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie, wyposażenie, a następnie utrzymanie i eksploatacja w okresie umowy PPP portu zewnętrznego, w którym powstanie terminal kontenerowy. Inwestycja obejmuje również lądową infrastrukturę drogową i kolejową. Umowa PPP zostanie zawarta na 36 lat, w tym 5 lat projektowania i budowy oraz 31 lat operowania – w zamian za kapitał zainwestowany w budowę portu prywatny inwestor zostanie jego operatorem na ten okres. Zgodnie z planem roboty budowlane mają rozpocząć się w 2025 r. i wraz z etapem wyposażenia terminala potrwać do 2028 r., kiedy planowane jest zakończenie budowy.

U wejścia do obecnego portu w Gdyni powstanie nowy głębokowodny terminal kontenerowy. To największa inwestycja w Polsce, która zostanie zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a jednocześnie największy rządowy projekt PPP. Jego wartość wyniesie ok. 3,5 mld zł.

Port głębokowodny zostanie zbudowany na połączonej groblą z pobliskim lądem sztucznej wyspie o powierzchni ponad 150 hektarów na wodach Zatoki Gdańskiej. Będzie mógł obsługiwać statki-kontenerowce o długości nawet 430 metrów i szerokości do 60 metrów oraz zanurzeniu do 15,5 metra, największe jednostki, jakie wpływają na Morze Bałtyckie. Pojemność terminala według wstępnych założeń może wynieść nawet 2,5 mln TEU (twenty-foot equivalent unit – to jednostka miary odpowiadająca objętości standardowego kontenera). Obecny terminal obsługuje 1,8 mln TEU. Do przeładunku kontenerów będzie służył intermodalny terminal kolejowy. Aby ułatwić dostęp do portu zewnętrznego zostanie wybudowanych 130 kilometrów linii kolejowych. Znajdzie się w nim również miejsce do składowania komponentów morskich farm wiatrowych.

– To bardzo ważny projekt dla rynku PPP. Realizacja tej inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pokazuje, że dziś, w czasach nie najłatwiejszych dla gospodarki, skutecznie korzystamy z różnych źródeł finansowania inwestycji publicznych. Mimo pandemii nie zwalniamy prac, a postępowanie na wybór partnera prywatnego zostało ogłoszone zgodnie z zapowiadanym terminem. To inwestycja, dzięki której powstaną nowe miejsca pracy. W samym porcie będzie ich 700, a w otoczeniu branżowym ponad cztery tysiące. Jak wykazały analizy, na realizacji projektu skorzystają nie tylko miasto i region – Gdynia, metropolia trójmiejska i województwo pomorskie – lecz także Skarb Państwa. Spodziewamy się zainteresowania międzynarodowych inwestorów branżowych i finansowych – stwierdził Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka podała na swojej witrynie internetowej, że obsługę projektu wykonuje interdyscyplinarny zespół, w którym są partner Marcin Krakowiak, szef  praktyki infrastruktury i energetyki, senior associate Michał Przychoda, ekspert w zakresie projektów PPP, partner Tomasz Darowski, ekspert od projektów infrastrukturalnych, partner Katarzyna Kuźma, counsel Wojciech Hartung, senior associate Tomasz Michalczyk – specjaliści od zamówień publicznych, partner Anna Glapa, senior associate Tomasz Zielenkiewicz – specjaliści od pomocy publicznej i prawa transportowego.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl