Wspólnicze przetasowanie w warszawskiej spółce kancelarii Baker McKenzie

1816

Katarzyna Kopczewska i Łukasz Hejmej są od 1 lipca 2020 r. wspólnikami spółki komandytowej Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy prowadzącej biuro tej międzynarodowej firmy prawniczej w Warszawie – poinformowała kancelaria „Rynek Prawniczy”, który ustalił ponadto, iż z grona wspólników ustąpiła Małgorzata Pietrzak-Paciorek.

Zmiany w umowie spółki dotyczące wspólników-komplementariuszy wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego 30 lipca 2020 r.

Katarzyna Kopczewska jest od lutego 2016 r. partnerem w warszawskim biurze kancelarii Baker & McKenzie. Kieruje, wespół ze Sławomirem Borucem, praktyką podatkową. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania transakcji fuzji i przejęć oraz kupna-sprzedaży nieruchomości. Doradzała deweloperom nieruchomości komercyjnych, firmom budowlanym, a także funduszom inwestycyjnym przy optymalizacji struktury opodatkowania transakcji. Zajmuje się również doradztwem w sprawach podatku dochodowego od osób prawnych oraz opodatkowania grup kapitałowych.

Wcześniej przez ponad 12 lat pracowała w firmie doradczej PricewaterhouseCoopers. Przedtem przez ponad 2,5 roku była prawnikiem w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Jest doradcą podatkowym od 2006 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Łódzkim (2000).

Łukasz Hejmej jest partnerem w warszawskim biurze kancelarii Baker & McKenzie. Kieruje praktyką rozwiązywania sporów sądowych i arbitrażowych. Specjalizuje się w procesach sądowych dotyczących odpowiedzialności instytucji finansowych, wynikających z fuzji i przejęć i transakcji na papierach wartościowych. Pracował dla towarzystw ubezpieczeniowych, banków i biur maklerskich w sprawach związanych z roszczeniami ubezpieczeniowymi, błędami zawodowymi, w sporach dotyczących opcji walutowych oraz instrumentów pochodnych. Reprezentował strony sądowych sporów wspólników i innych korporacyjnych.

W Baker McKenzie pracuje od pięciu lat. Wcześniej był prawnikiem kancelarii CMS Cameron McKenna.

Jest adwokatem od 2007 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2002).

W lipcu 2020 r. Małgorzata Pietrzak-Paciorek zakończyła kierowanie praktyką nieruchomości i inwestycji budowlanych w warszawskim biurze kancelarii Baker McKenzie. Zastąpił ją Mateusz Grabiec. Przestała także być wspólnikiem-komplementariuszem spółki Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy.

W latach 2016-2018 była partnerem zarządzającym warszawskim biurem Baker McKenzie. Wcześniej pracowała w tej firmie w latach 1994-1997. Przez następne sześć lat była partnerem w kancelarii Cameron McKenna. W sierpniu 2003 r. wróciła do Baker McKenzie. W latach 1986-1992 była członkiem zespołu adwokackiego specjalizującego się w obsłudze podmiotów zagranicznych, a w latach 1992-1994 wykonywała zawód w indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Jest adwokatem od 1986 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1980). W 1982 r. zdała egzamin sędziowski, a w 1985 r. – adwokacki.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl