Partner Dentons światowym mistrzem popierania LGBT według środowiskowej organizacji

891

Igor Ostrowski, partner i przewodniczący globalnej praktyki prawa technologii, mediów i telekomunikacji w kancelarii Dentons, został we wrześniu 2020 r. nagrodzony przez brytyjską organizację LGBT Stonewall tytułem Global Senior Champion of the Year (Światowy Starszy Mistrz Roku).

„Starsi rangą liderzy dzięki swojej pozycji w firmie mają wyjątkowe możliwości komunikowania o jej zaangażowaniu na rzecz równości osób LGBT. Wyraźnie widoczne odgórne wprowadzanie zmian włączających pozwala pracownikom dostrzec autentyczność tego zaangażowania oraz to, że każdy ma do odegrania rolę w tworzeniu środowiska, w którym ludzie mogą osiągać najlepsze wyniki” – czytamy w uzasadnieniu opublikowanym przez Stonewall.

Igora Ostrowskiego wyróżniono za „wspieranie działań prawnych przeciwko „Gazecie Polskiej” oraz rozpowszechnianiu przez nią naklejek „Strefa wolna od LGBT”. Kancelaria  Dentons objaśniła na swojej witrynie internetowej, iż  doceniono jego wkład „jako jednego z finansujących i organizujących fundraising (zbiórkę funduszy)” na akcję prawną środowisk LGBT przeciwko tygodnikowi.

Jak informował „Rynek Prawniczy”, w tej sprawie w imieniu „grup LGBT”, a konkretnie działacza Bartosza Staszewskiego, występowali pro bono prawnicy m.in. z kancelarii Clifford Chance, którzy przygotowali i złożyli do sądu wniosek o zabezpieczenie powództwa o ochronę dóbr osobistych poprzez wydanie zakazu kolportażu naklejek, które miały być dołączane do „Gazety Polskiej”. W lipcu 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia przyszłemu powództwu. Wydał postanowienie nakazujące Nowemu Wydawnictwu Polskiemu, wydawcy pisma, wycofanie z dystrybucji dodatku w postaci naklejki, na której wydrukowano hasło „Strefa wolna od LGBT”. Jednak media informowały, że nakaz sądu został zignorowany, a naklejka była dostępna w kioskach w całej Polsce. Dlatego oraz w związku ze zobowiązaniem nałożonym przez sąd, w sierpniu 2019 r. Staszewski, wraz ze swoimi pełnomocnikami, wnieśli przeciwko wydawcy tygodnika pozew o naruszenie dóbr osobistych. Domagają się opublikowania przeprosin oraz 20 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz stowarzyszenia „Miłość Nie Wyklucza”.

Stonewall podaje, że „kluczową częścią pracy Igora Ostrowskiego były konsultacje z tą jedną z najbardziej prominentnych polskich organizacji LGBT ”. Z uzasadnienia brytyjskiej organizacji dowiadujemy się także że „ma on również dogłębną wiedzę o tym, jak dyskryminacyjna inicjatywa „Gazety Polskiej” dotknęła polską społeczność LGBT i o tym, jak najlepiej przeciwstawiać się takim inicjatywom na drodze sądowej. Ten przypadek pokazał reszcie świata, że środowisko LGBT w Polsce boryka się z coraz większą wrogością, dyskryminacją i przemocą. W rezultacie globalny biznes i globalna społeczność LGBT odpowiedziały głośno i wyraźnie, wyrażając swoje przerażenie wobec państwowego i niepaństwowego wyrządzania krzywdy, oraz swoje przytłaczające poparcie dla polskiej społeczności LGBT ”.

Dentons podaje, że Igor Ostrowski „należy do kilku grup, które doradzają kierownictwu kancelarii w kwestiach integracji, promują świadomość praw osób LGBT+ oraz zachęcają do wsparcia i tworzenia sieci kontaktów wśród koleżanek i kolegów LGBT+.

– Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim musi być kluczową częścią wszelkich działań, które podejmujemy w celu zwalczania dyskryminacji osób LGBT+ w sferze publicznej. Zwłaszcza jeśli przeciwstawiamy się rządom, wszyscy musimy współpracować, aby wprowadzić zmiany. Może nie za każdym razem odnosimy sukces, ale nawet jeśli przegrywamy w sądach, musimy próbować. Nadejdzie czas, w którym odniesiemy sukces, więc ważne jest, abyśmy nadal naciskali i przygotowywali się. Wtedy, gdy przyjdzie kolejne wyzwanie, będziemy mogli stawić mu czoła – oświadczył Igor Ostrowski, cytowany przez Stonewall.

„Rynek Prawniczy”  informował, że w październiku 2019 r. Igor Ostrowski otrzymał europejską nagrodę Chambers Diversity & Inclusion przyznaną przez brytyjskie wydawnictwo Chambers and Partners, znane ze swoich rankingów kancelarii i prawników. Nagrodzono go tytułem Prawnika Roku LGBT+ (LGBT+ Lawyer of the Year) dla partnera kancelarii najbardziej zaangażowanego we wspieranie różnorodności seksualnej i włączania do firmy osób z grupy LGBT+.

Sama kancelaria Dentons została natomiast uwzględniona w najnowszym rankingu Stonewall –Top Global Employers 2020 (Najlepsi Światowi Pracodawcy), w gronie 17 firm, w tym dziewięciu prawniczych, które „doceniono za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz równości zatrudnienia osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych) na całym świecie”.

– Chcemy, aby nasza firma rzeczywiście odzwierciedlała różnorodność 188 społeczności, którym służymy na całym świecie. Aby osiągnąć ten cel, stworzyliśmy takie środowisko pracy, w którym nasze koleżanki i koledzy LGBT+ oraz wszyscy inni współpracownicy mogą rozwijać się i zapewniać najwyższej jakości obsługę klientów, zachowując swoją prawdziwą tożsamość. W kancelarii Dentons integracja i różnorodność nie są wartościami drugorzędnymi, ale stanowią podstawę naszej strategii biznesowej, dlatego też jesteśmy niezwykle dumni z tego wyróżnienia – skomentował na witrynie internetowej kancelarii Elliott Portnoy, globalny parter zarządzający Dentons.

– Cieszę się, że praca moich koleżanek i kolegów na całym świecie na rzecz wspierania osób LGBT+ zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, została w ten sposób doceniona. Biorąc pod uwagę trwające obecnie w Polsce ataki na prawa osób LGBT+, wyróżnienie Igora Ostrowskiego w tym wyjątkowym momencie jest dla nas szczególnie ważne – stwierdził na witrynie internetowej kancelarii Nick Mott, przewodniczący globalnej sieci LGBT+ w Dentons.

Kancelaria Baker McKenzie otrzymała od Stonewall nagrodę specjalną Global Trans Inclusion Award (Globalna Integracja Trans) za orędownictwo na rzecz „włączania” osób transpłciowych w miejscu pracy, a kancelaria Allen & Overy – nagrodę specjalną Global LGBT Network Award  (Globalna Sieć LGBT ) za stworzenie w firmie sieci łączącej personel LGBT w jej biurach na całym świecie.  

Stonewall  to brytyjska organizacja lobbingowa działająca na rzecz praw osób identyfikujących się jako LGBT, największa taka w Europie. Działa od 1989 r.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl