Urząd ochrony konsumentów ma na oku piętnaście kancelarii pracujących dla „frankowców”

569

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował 24 sierpnia 2020 r. o wszczęciu 20 lipca postępowania wyjaśniającego obejmującego 15 kancelarii adwokackich i radcowskich z całej Polski. ”Jego celem jest w szczególności zweryfikowanie warunków, na jakich osoby posiadające kredyt hipoteczny waloryzowany lub denominowany do waluty obcej, umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz obligacje korporacyjne spółki GetBack, zawierają umowy z kancelariami” – czytamy w komunikacie UOKiK.

Z informacji uzyskanych przez urząd na podstawie skarg od klientów tych kancelarii wynika, że mogły one dopuszczać się „nieprawidłowości” przy świadczeniu usług prawniczych, zwłaszcza reprezentacji klientów w procesach sądowych z bankami. Według UOKiK, skargi dotyczyły m.in. braku możliwości oszacowania przez klienta wynagrodzenia kancelarii (niejasne zasady ustalania honorarium, brak określenia maksymalnego pułapu kosztów obsługi prawnej) oraz zastrzegania przez kancelarię dla siebie całości korzyści uzyskanych dla konsumenta, gdy sąd unieważnia lub „odfrankowuje” umowę kredytową.

– W związku z napływającymi do UOKiK niepokojącymi informacjami weryfikujemy w postępowaniu wyjaśniającym model działania kancelarii adwokackich i radcowskich reprezentujących konsumentów. W szczególności chcemy ustalić, czy umowy mogą zawierać klauzule niedozwolone lub naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Nie ulega wątpliwości, że kancelarie są profesjonalnymi podmiotami, świadczącymi pomoc prawną w trudnych bataliach sądowych z bankami, gdzie w grę wchodzą wysokie kwoty. Kancelarie nie mogą jednak wykorzystywać swojej pozycji względem konsumentów. Od profesjonalistów mamy prawo wymagać profesjonalnego działania tak, aby na pierwszym miejscu zawsze stał interes klienta kancelarii, nie zaś jej samej – oświadczył Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, cytowany w komunikacie prasowym.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje, że budzący zastrzeżenia materiał zgromadzony w postępowaniu wyjaśniającym może być podstawą do wszczęcia przez prezesa UOKiK postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub stosowania klauzul niedozwolonych.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl