Taylor Wessing przyjęła prawniczkę od compliance i prawnika od ochrony konkurencji

854

Marta Janowska i Szymon Gołębiowski są od marca 2020 r. w zespole kancelarii Taylor Wessing w Warszawie. Oboje zajmują stanowiska senior associate. Prawniczka przeszła z kancelarii Kaczmarczyk Orzechowski Legal Services w Warszawie, prawnik – z kancelarii Modzelewska & Paśnik.

Marta Janowska specjalizuje się aktualnie w zagadnieniach compliance w przedsiębiorstwach. Doradza w sprawach wdrażania systemów zgodności, m. in. w dziedzinach przepisów dotyczących prania pieniędzy, rozwiązywania konfliktów interesów, procedur zamówień publicznych, opracowywania i stosowania firmowych kodeksów etycznych, zasad zgłaszania nieprawidłowości. Doradzała też w kwestiach z zakresu prawa spółek, fuzji, przejęć, restrukturyzacji, transakcji oraz regulacji na rynkach kapitałowych.

Wcześniej przez dwa lata pracowała w kancelarii Kaczmarczyk Orzechowski Legal Services. Przedtem przez osiem lat była prawniczką kancelarii K&L Gates, a przez 3,5 roku Hogan & Hartson.

Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

Szymon Gołębiowski specjalizuje się w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji. Reprezentował strony w postępowaniach z zakresu kontroli koncentracji, zarówno przed Komisją Europejską, jak i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w postępowaniach wyjaśniających oraz antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, w tym również podczas przeszukań prowadzonych przez organ antymonopolowy oraz w postępowaniach sądowych. Doradzał w kwestiach antymonopolowych dotyczących porozumień horyzontalnych (wymiany informacji pomiędzy konkurentami oraz umów konsorcjum), wertykalnych (umów dystrybucyjnych oraz franczyzowych), dokumentów transakcyjnych oraz dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji i nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Pracował dla firm energetycznych, motoryzacyjnych, lotniczych, budowlanych, wytwarzających dobra konsumpcyjne, dla banków i instytucji finansowych.

Wcześniej przez prawie 3,5 roku pracował w kancelarii Modzelewska & Paśnik. Przedtem przez prawie 5,5 roku był prawnikiem kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim (2012).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl