Cztery nowe kancelarie na nowy rok

2549

W styczniu 2020 r. działalność rozpoczęły nowe firmy prawnicze – ustalił „Rynek Prawniczy”. Dwie z nich to te same, „stare” zespoły prawników, tyle że pod inną marką: kancelaria Rymarz Zdort to dawna Weil, Gotshal & Manges, a kancelaria Penteris – dawna Magnusson. Kancelaria Suwaj Zachariasz to butik prawa administracyjnego utworzony przez dwóch akademickich profesorów. Natomiast kancelaria PCS Paruch Chruściel Schiffter powstała po odłączeniu się grupy prawników od kancelarii prawa pracy Raczkowski Paruch, która teraz nazywa się Raczkowski.

Amerykańskie wyjście, polskie wejście po angielsku

Kancelaria Rymarz Zdort jest dziedziczką prawie 30-letniego dorobku (the legacy of excellence) amerykańskiej kancelarii Weil, Gotshal & Manges, która założyła swój polski oddział w 1991 r. W 2019 r. zamknęła to biuro, zabierając banderę i wycofując się (withdrawing) do Ameryki, z powodu niezadowolenia z poziomu osiąganych w Polsce, i w ogóle w naszej części Europy, zysków (odwrót z Polski zakończył jej obecność w tym regionie). Zespół byłych prawników Weil kontynuuje działalność pod własną marką (under own brand). Partnerzy polscy porozumieli się z Weil w sprawie przejęcia jej warszawskiego lokalu, jak również, jak głosi komunikat oficjalny „wszystkich istniejących operacji” (all of existing operations).

Wyłącznie angielskojęzyczna witryna internetowa kancelarii Rymarz Zdort wskazuje następujące jej specjalizacje: bankowość i finanse; prawo konkurencji i antymonopolowe; prawo spółek i fuzje/przejęcia; rynki kapitałowe, papiery wartościowe i instrumenty finansowe; prawo pracy; energetyka i zasoby naturalne; infrastruktura; prawo własności intelektualnej; spory sądowe i arbitrażowe; private equity; nieruchomości i budownictwo; prawo regulacyjne; prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe; podatki; przestępstwa gospodarcze i urzędnicze.

Witryna WWW pokazuje, iż zespół kancelarii liczy 76 prawników, w tym 23 partnerów, jednego konsultanta, dziewięciu counsels.

Partnerami zarządzającymi są Paweł Rymarz i Paweł Zdort.

Rozwód ze Szwecją, nowy początek z Grecją

Kancelarię Penteris tworzy zespół prawników, którzy do końca 2019 r. pracowali pod marką kancelarii Magnusson. Partnerzy jej biura w Warszawie (Magnusson, Tokaj i Partnerzy) zdecydowali o opuszczeniu tej firmy i kontynuacji działalności samodzielnie. Jej współzałożyciel i starszy partner Andrzej Tokaj wyjaśnił ”Rynkowi Prawniczemu”, iż pozostałe biura tej skandynawsko-bałtyckiej sieci nie szły drogą rozwoju, co sprawiało, że oddział warszawski przestał czerpać wyraziste korzyści z udziału w niej, a wręcz odczuwał swoje uczestnictwo jako hamulec wzrostu.

Tak na rynku polskim pojawiła się marka Penteris, którą to nazwę przyjęli niedawni prawnicy polskiego Magnussona. Pochodzi ona od greckiego słowa pente (πέντε) oznaczającego liczbę pięć. Jak wynika z deklaracji programowej kancelarii, „Penteris Pledge”, opublikowanej na jej wyłącznie angielskojęzycznej witrynie internetowej, w owej nazwie chodzi o pięć zasad działania – wartości biznesowych firmy. Są wśród nich np. skuteczność (getting things done), budowanie trwałych relacji (building long-term relations) czy odwaga i wytrwałość (going where eagles dare).

Według informacji prasowej kancelaria Penteris świadczy usługi doradztwa prawnego w pełnym zakresie, lecz koncentruje się na obsłudze firm w pięciu sektorach gospodarki: energia i zasoby naturalne; instytucje finansowe;  nieruchomości; private equity; rynek retail.

Witryna WWW pokazuje, iż zespół kancelarii liczy 34 prawników, w tym 11 partnerów, jednego of counsela.  

Partnerem zarządzającym jest Agnieszka Pytlas.

Profesorski butik dla administracji

Suwaj Zachariasz – tak nazywa się nowa dwuosobowa specjalistyczna adwokacka kancelaria prawa publicznego. Założyli ją wespół w Warszawie Robert Suwaj i Igor Zachariasz.

Robert Suwaj jest profesorem Politechniki Warszawskiej, wykładowcą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. L. Kaczyńskiego w Warszawie. Przez 19 lat orzekał w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Białymstoku, m.in. w sprawach dotyczących gruntów i nieruchomości, planowania i zagospodarowania przestrzennego, dróg publicznych, prawa górniczego i geologicznego, geodezji i kartografii, ochrony środowiska, przyrody, odpadów i utrzymania czystości w gminach, podatków i opłat lokalnych. Od 14 lat prowadzi działalność szkoleniową dla pracowników organów administracji. Jest adwokatem, doktorem habilitowanym nauk prawnych, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1997).

Igor Zachariasz jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przez 21 lat pracował w organizacji samorządowej – Unii Metropolii Polskich. Od dziewięciu lat jest zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika naukowego „Samorząd Terytorialny”. Był wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego W pracy naukowej i doradczej zajmował się prawem administracyjnym, w tym planowania i zagospodarowania przestrzennego, samorządu terytorialnego, a także zagadnieniami funkcjonowania administracji publicznej. Jest adwokatem, doktorem habilitowanym nauk prawnych, absolwentem studiów dziennikarskich (1994) i prawniczych (1997) na Uniwersytecie Warszawskim.

Według informacji na witrynie internetowej kancelarii, świadczy ona usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów publicznych, w tym organów jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, zakładów publicznych, spółek komunalnych i Skarbu Państwa, oraz prywatnych przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji w zakresie materialnego i procesowego prawa administracyjnego, w tym prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, procesu inwestycyjnego, ochrony środowiska, samorządu terytorialnego, finansów publicznych, publicznego prawa gospodarczego.

Nowa kancelaria prawa pracy po podziale w starej 

PCS Paruch Chruściel Schiffter powstała po tym, jak w październiku 2019 r. Bartłomiej Raczkowski, partner zarządzający kancelarii Raczkowski Paruch, oświadczył w Internecie, iż w trosce „o dobro kancelarii oraz jej klientów” i ze względu na „jej wieloletnią renomę” zdecydował o „zakończeniu współpracy” ze wspólnikiem Sławomirem Paruchem. Siedmioro partnerów tejże kancelarii pozostało przy Raczkowskim, dwoje – Łukasz Chruściel i Karolina Schiffter odeszło z Paruchem, zakładając nową firmę wraz z Robertem Stępniem, jeszcze jednym prawnikiem Raczkowski Paruch.

Według internetowej „zajawki” nowa kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne dotyczące zatrudnienia i imigracji. Działa w czterech biurach w: Warszawie, Katowicach, Krakowie i Poznaniu. Jej witryna internetowa składa się z jednej strony graficznej, ale mimo to „Rynek Prawniczy” ustalił, że przeszła do niej pokaźna grupa prawników (głównie młodszych) oraz konsultantów imigracyjnych z kancelarii Raczkowski Paruch, która obecnie działa jako po prostu Raczkowski, licząc 34 prawników, w tym ośmioro partnerów i jednego of counsela.

W PCS Paruch Chruściel Schiffter znaleźli się m.in. prawnicy Paweł Sych, Tomasz Rogala, Piotr Kozłowski, Krzysztof Gruszka i prawniczki Elżbieta Niezgódka, Kinga Polewka, Agnieszka Nicińska, Sandra Szybak-Bizacka, Maria Boczek oraz ponad dziesięcioro konsultantów i konsultantek imigracyjnych.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl