Dorota Płoskowicz & Agnieszka Siwińska: Czeska marka na polskim rynku

1616
Dorota Płoskowicz, Agnieszka Siwińska

O działalności czeskiej kancelarii Peterka & Partners w Polsce opowiadają „Rynkowi Prawniczemu” Dorota Płoskowicz i Agnieszka Siwińska, jej partnerki kierujące wespół jej biurem w Warszawie.

„Rynek Prawniczy”: Wywodząca się z Czech Peterka & Partners działa już w Polsce dziesiąty rok, jako jedyna czeska kancelaria. Czy to był okres rozwoju na polskim rynku, a jeśli tak, to jak można by go scharakteryzować i podsumować?  Czy wyniki finansowe się poprawiały?

Dorota Płoskowicz: Powodem decyzji o wejściu na rynek polski było budowanie przez nas regionalnej kancelarii prawnej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Uznaliśmy, że taka firma nie może istnieć bez biura w Polsce, jednego z największych rynków w regionie. Kancelaria w Polsce została utworzona jako siódme biuro w regionie, po Czechach, Słowacji, Rosji, Ukrainie, Bułgarii i Rumunii. Obecnie posiadamy jeszcze biura na Węgrzech i na Białorusi.

Sukces naszej kancelarii na rynku polskim był możliwy tylko dlatego, że już wcześniej stworzyliśmy wyjątkowy produkt zintegrowanej i regionalnej obsługi prawnej. Przed dziesięcioma laty rozpoczynaliśmy działalność w Polsce z dwoma prawnikami, dziś warszawski zespół naszego biura liczy około 20 adwokatów i radców prawnych i stale zwiększamy zatrudnienie. Do grona naszych klientów należą międzynarodowe korporacje, globalni liderzy w swoich branżach, jak i przedsiębiorstwa wywodzące się z Europy Środkowo-Wschodniej, głównie z Polski i Czech. Wraz ze wzrostem zatrudnienia, rosną oczywiście przychody, niemniej jednak to, z czego jesteśmy szczególnie dumni to nasza rosnąca pozycja w międzynarodowych rankingach prawniczych. W ostatnim czasie warszawskie biuro Peterka & Partners zostało umieszczone w Tier 5 w kategorii M&A przez IFLR1000, tę samą pozycję zanotowaliśmy w rankingu sporządzanym przez The Legal 500 w kategorii Corporate and M&A. W tym ostatnim rankingu zostaliśmy ponadto umieszczeni w Tier 3 w kategorii Restructuring & Insolvency. Mając na uwadze fakt, że działamy na bardzo konkurencyjnym rynku, powyższe rekomendacje oraz stały wzrost firmy uznajemy za duży sukces.

„Rynek Prawniczy”: Czy środkowoeuropejska sieć kancelarii Peterka & Partners upodabnia ją w sposobie działania do zachodnich firm prawniczych, które różni od niej tylko szerszy zasięg?  

Dorota Płoskowicz: Peterka & Partners nie jest siecią kancelarii, lecz zintegrowaną firmą prawniczą, której działaniami kieruje jeden globalny zarząd w oparciu o tzw. one chain of command model.

Zachodnie kancelarie działające na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej funkcjonują według modelu asymetrycznego, który opiera się głównie na koordynowaniu działań przez centralę z Europy Zachodniej, która wysyła potencjalnych klientów do swoich biur w Europie Środkowo-Wschodniej. Oznacza to, że centrala kieruje relacjami z klientami, a także wykonywaną dla nich pracą, a przeciwny kierunek działań zdarza się niezwykle rzadko. Peterka & Partners natomiast charakteryzuje się symetrycznym modelem funkcjonowania. Oznacza to, z punktu widzenia relacji z klientami i zarządzania pracą dla klientów, że wszystkie biura Peterka & Partners są równorzędne, dystrybucja pracy jest wielokierunkowa (pomiędzy wszystkimi filiami), a portfolio klientów jest wynikiem starań całej grupy i należą oni do całej grupy Peterka & Partners, a nie do jednego biura czy poszczególnych prawników.

Relacje pomiędzy poszczególnymi filiami Peterka & Partners oparte są na całkowitej transparentności i braku niezdrowej rywalizacji. Uważamy, że taki kooperacyjny model funkcjonowania jest niezbędny do przetrwania w XXI w., a ponadto odróżnia naszą firmę od tradycyjnych, zachodnich kancelarii prawnych. Taki model jest ponadto doceniany przez kobiety, które stanowią większość, zarówno wśród prawników, jak i wśród partnerów oraz dyrekcji lokalnych biur.

Model jednej firmy umożliwia nam wreszcie oferowanie zintegrowanej, regionalnej obsługi prawnej w języku polskim bezpośrednio z Warszawy, zarówno wiodącym polskim korporacjom, które rozwijają swoją działalność na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, jak i światowym liderom, których regionalne siedziby lub centra usług wspólnych znajdują się w Polsce.

„Rynek Prawniczy”: W ostatnim czasie rozwinął się w regionie Europy postkomunistycznej ruch tzw. kancelarii środkowoeuropejskich, które wywodzą się np. z Austrii, ale są także takie alianse z udziałem polskich kancelarii. Czy pojęcie kancelarii środkowoeuropejskiej ma sens i jak go można zdefiniować?

Dorota Płoskowicz: Jesteśmy przekonani, że kancelaria bezpośrednio wywodząca się z regionu Europy Środkowo-Wschodniej ma o wiele lepszą znajomość tego regionu niż firmy prawnicze wywodzące się z Europy Zachodniej, w tym również z Austrii.

Klienci w Europie Środkowo-Wschodniej oczekują, tak jak w przypadku usług w innych sektorach, regionalnego dostawcy usług prawnych o jednolitej strukturze zarządzania, który zapewnia im identyczną jakość usług we wszystkich jurysdykcjach. Scentralizowane menedżerskie zarządzanie pozwala na efektywne koordynowanie pracy w całym regionie traktowanym jako całość z punktu widzenia odbiorcy usług oraz gwarantuje bezproblemową wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi biurami.

„Rynek Prawniczy”: Czy centrala kancelarii Peterka & Partners jest w Pradze? Jaki ma ona wpływ na polskie biuro? Czy działa ono w miarę samodzielnie, czy też według wytycznych z Pragi? Jaka jest struktura organizacyjna tej firmy?

Agnieszka Siwińska: Obecnie w skład grupy Peterka & Partners wchodzi dziewięć w pełni zintegrowanych i równorzędnych biur z siedzibami w Pradze, Bratysławie, Warszawie, Moskwie, Kijowie, Mińsku, Budapeszcie, Bukareszcie i Sofii.

W Pradze znajduje się nie tylko siedziba największego biura, ale i siedziba globalnego zarządu firmy, który jest niezależny od filii praskiej. Zarząd globalny składa się z kilku osób odpowiedzialnych za zarządzanie firmą na poziomie globalnym i określanie kierunków jej dalszego rozwoju.

Ponadto poszczególne biura posiadają zarządy lokalne, które kierują pracą danego biura, odpowiadają za dalszy rozwój firmy na lokalnym rynku i raportują do zarządu globalnego.

„Rynek Prawniczy”: Kto jest właścicielem tej firmy? Czy to jest czeski biznes? Jakie miejsce zajmuje w tym biznesie polskie biuro?

Agnieszka Siwińska: Większość udziałów w grupie Peterka & Partners posiada Ondřej Peterka, założyciel firmy i partner zarządzający Peterka & Partners. Pozostałymi udziałowcami (equity partners) są czescy adwokaci, z którymi Ondřej Peterka zakładał firmę 20 lat temu.

Poszczególne lokalne biura Peterka & Partners powstawały w wyniku bezpośrednich inwestycji finansowych dokonywanych przez equity partners, a zatem uprawnione jest stwierdzenie, że to jest czeski biznes.

Polskie biuro jest jednym z kluczowych w strukturze firmy, co poniekąd wynika m.in. z pozycji polskiej gospodarki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także zainteresowania zagranicznych inwestorów polskim rynkiem. To przekłada się chociażby na liczbę i wielkość obsługiwanych przez nas transakcji typu M&A.

„Rynek Prawniczy”: Jakie miejsce zajmuje polskie biuro Peterka & Partners na polskim rynku usług prawniczych?

Dorota Płoskowicz: Na obecnym etapie uprawnione jest stwierdzenie, że nasza pozycja na rynku jest stabilna i ugruntowana. Jak wspominałyśmy powyżej, jesteśmy coraz częściej dostrzegani oraz nagradzani przez międzynarodowe rankingi prawnicze w kluczowych dla nas dziedzinach działalności, tj. Corporate and M&A, ale także Restructuring and Insolvency. Poza obsługą transakcji i doradztwem w sprawach spornych, zajmujemy się kompleksową obsługą prawną klientów biznesowych. Mamy prawników specjalizujących się w doradztwie z zakresu prawa pracy, prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, ochrony konkurencji i prawie nieruchomości.

Ostatni rok był szczególnie owocny w zakresie liczby oraz wartości zrealizowanych projektów na rynku fuzji i przejęć. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, którzy często oczekują kompleksowej obsługi prawnej i podatkowej rozszerzyliśmy swoją ofertę także o doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców.

„Rynek Prawniczy”: Czy obsługujecie głównie polskie firmy czy przede wszystkim czeskich inwestorów w Polsce? A może zdobyliście zaufanie zachodnich firm w Polsce i rywalizujecie o nich z kancelariami zachodnimi i polskimi?

Agnieszka Siwińska: Większość klientów grupy Peterka & Partners to firmy zachodnie, które prowadzą działalność gospodarczą w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i potrzebują skoordynowanych usług prawnych w tym regionie. Tę prawidłowość odzwierciedla także portfolio klientów warszawskiego biura, w którym ok. 70 proc. stanowią międzynarodowe korporacje – spośród nich część to światowi liderzy w swoich branżach, których obsługujemy w całym regionie, bądź w kilku krajach, w których posiadamy biura. Pozostała część naszych klientów to przedsiębiorcy wywodzący się z naszego regionu, głównie z Czech i Polski. Oczywiście w przypadku lokalnej pracy, konkurujemy zarówno z polskimi, jak i międzynarodowymi kancelariami w Polsce. Z drugiej strony, kiedy oferujemy regionalne usługi, wówczas konkurujemy na rynku regionalnym, a nie tylko lokalnym.

Wielu klientów obsługujemy na zasadzie one stop shop, tj. dedykujemy jednego prawnika, który jest odpowiedzialny za koordynowanie pracy dla danego klienta w całym regionie albo w kilku krajach, w których posiadamy biura, w języku wybranym przez klienta.

„Rynek Prawniczy”: Czy jest coś, co wyróżnia kancelarię Peterka & Partners na tle konkurencji w Polsce? Mam tu na myśli np. specjalizację czy coś w rodzaju know how? Czy konkurujecie np. cenami rodem z Czech? A może nowinkami w obsłudze prawnej, bo ten wyścig technolologiczny dociera już i tutaj?

 Agnieszka Siwińska: Zdecydowanie jest to nasz oryginalny model regionalnej i w pełni zintegrowanej kancelarii, z jednym sprawnie działającym centrum decyzyjnym, aplikującej jednolite standardy świadczenia usług w całym regionie, a wszystko to jest podparte wysokim stopniem cyfryzacji. Dzięki powyższemu modelowi jesteśmy w stanie oferować klientom usługi w oparciu o wyżej wspomniany model one stop shop i być konkurencyjnymi zarówno w stosunku do międzynarodowych firm prawniczych, jak i dużych polskich kancelarii.

Takim modelem świadczenia usług są zainteresowane zarówo polskie firmy wychodzące na nowe rynki, jak i międzynarodowe korporacje z siedzibą w Polsce, które prowadzą działalność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Często zwracają się do nas również polskie i zagraniczne kancelarie, które potrzebują konsultacji prawnej czy konkretnych usług prawnych związanych z kilkoma jurysdykcjami, w których jesteśmy obecni.

Niezależnie od powyższego, oczywiście dostrzegamy pogłębiającą się specjalizację w zawodach prawniczych i dostosowujemy się do tego trendu. W globalnej strukturze Peterka & Partners działają wyspecjalizowane practice i sector groups zrzeszające według kryterium specjalizacji naszych prawników ze wszystkich dziewięciu krajów, w których jesteśmy obecni. Regionalne practice i sector groups służą jako platformy do wymiany doświadczenia w zakresie specjalizacji, poszerzają nasze spojrzenie na dany problem, a także pozwalą realizować złożone projekty na poziomie międzynarodowym, np. transgraniczne spory, strukturyzowanie międzynarodowych transakcji, czy też tworzenie międzynarodowych struktur korporacyjnych. Przykładem skuteczności takiego rozwiązania jest chociażby intensywna współpraca naszych prawników w ramach data protection practice group, dzięki której udało nam się wypracować model jednolitego podejścia do projektów wdrożenia RODO w różnych krajach europejskich, co było szczególnie ważne dla naszych klientów przetwarzających dane osobowe na poziomie międzynarodowym.

„Rynek Prawniczy”: Na rynku usług prawnych jest dobra koniunktura, z której warto  korzystać. Jakie są zatem zamiary kancelarii dotyczące działalności w Polsce? 

Dorota Płoskowicz: Strategia biznesowa grupy Peterka & Partners zakłada kontynuację długoterminowego i zrównoważonego rozwoju firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i oczywiście plany te dotyczą również naszego biura w Polsce.

W ostatnim czasie dostrzegliśmy duże zainteresowanie polskiego biznesu rynkami wschodnioeuropejskimi, a polskie przedsiębiorstwa, które na te rynki wchodzą lub planują wchodzić, są zainteresowane naszymi usługami oferowanymi w języku polskim z biura w Warszawie. Chcemy korzystać z długoletniej obecności naszej kancelarii w tych krajach i poprzez warszawskie biuro wspomagać polskie przedsiębiorstwa na rynkach takich jak rosyjski, ukraiński, czy białoruski.

Z drugiej strony, widoczny jest także trend wśród międzynarodowych firm, które jako siedzibę dla prowadzenia działalności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wybierają Polskę. Odpowiedzią na te tendencje było stworzenie w Peterka & Partners tzw. Polish Desk, które jest odpowiedzialne za koordynację świadczenia usług prawnych dla polskich klientów za granicą, w języku według wyboru klienta.

*****

Dorota Płoskowicz jest partnerką i dyrektorką warszawskiego biura Peterka & Partners od 2015 r. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie pracy i obsłudze fuzji i przejęć. Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2005).

Agnieszka Siwińska jest partnerką i dyrektorką warszawskiego biura Peterka & Partners od 2016 r. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym  i obsłudze fuzji i przejęć. Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2005).

Pytania zadał Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl