Zmarł współpracownik kancelarii Noerr

1449

Witold Jurcewicz, of counsel w kancelarii Noerr, zmarł 18 września 2019 roku. Żył 64 lata.

Witold Jurcewicz był prawnikiem transakcyjnym, procesowym i arbitrażowym. Specjalizował się w prawie handlowym oraz w prawie publicznego obrotu papierami wartościowymi.

W latach 70. i 80. XX wieku pracował w Polskiej Akademii Nauk i jako radca prawny w przedsiębiorstwach państwowych. W latach 1990-93 był związany w Polsce z amerykańską kancelarią Vinson & Elkins. W 1993 r. był współzałożycielem kancelarii White & Case, w której pracował dziewiętnaście lat. Od 2012 r. był w kancelariach Daniłowicz Jurcewicz, a potem DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy. W listopadzie 2016 r. wraz z całym zespołem tej kancelarii przeszedł do warszawskiego biura niemieckiej firmy prawniczej Noerr.

Brał udział w wielu transakcjach prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, w których reprezentował zarówno Skarb Państwa, jak i inwestorów zagranicznych.

W 2018 r. został wyróżniony tytułem „Prawnika 30-lecia” przez Polski Związek Pracodawców Prawniczych i dziennik „Rzeczpospolita”. Uhonorowano go jako jednego wybitnych prawników korporacyjnych, którzy po 1989 r. wnieśli wkład w budowę rynku usług prawniczych, zakładali lub współtworzyli kancelarie, a równocześnie swoją pracą przyczynili się do rozwoju prawodawstwa, polskiej gospodarki i zasad rynkowych.

Był radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim, doktorem nauk prawnych Instytutu Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk.

Pisał także wiersze.

„Był naszym mistrzem łagodności i prawości. Znakomitym prawnikiem i czarującym poetą. Jego siłą był bezwzględny szacunek okazywany nam na każdym kroku. Naszym niezmierzonym szczęściem było spotkać i pracować z tym wybitnym człowiekiem o nieskazitelnej naturze” – pożegnali go w nekrologu współpracownicy z kancelarii White & Case.

Ireneusz Walencik