Prawniczki i prawnicy docenieni za wsparcie dla gender diversity i LGBT

798

Jolanta Nowakowska-Zimoch, Paulina Kimla-Kaczorowska, Igor Ostrowski i Wojciech Kozłowski oraz kancelaria Greenberg Traurig z Polski kandydują do nagród Chambers Diversity & Inclusion Awards: Europe 2019.

Brytyjskie wydawnictwo Chambers and Partners, znane ze swoich rankingów kancelarii i prawników oraz nagród przyznawanych za osiągnięcia firmom prawniczym, inauguruje konkurs z nowymi nagrodami. Tym razem nie będą one przyznawane za kompetencje prawnicze ani sukcesy biznesowe.

Nowa inicjatywa to nagrody Chambers Diversity & Inclusion Awards. W czerwcu 2019 r. zostały przyznane po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, a teraz czas na europejską edycję konkursu. Nagrody mają honorować kancelarie, firmowe zespoły prawne oraz poszczególnych prawników z Europy, wyróżniających się w popieraniu „różnorodności i włączania” (Diversity & Inclusion – D&I). Według  informacji organizatora konkursu zamieszczonej na stronie internetowej „nagrody celebrują te wewnętrzne zespoły prawne i kancelarie, które wspierają postęp w zakresie różnorodności i włączania (…). W związku z tym, że klienci coraz częściej domagają się od swoich kancelarii poprawy stopnia integracji społecznej w ich zespołach, nagrody dają im okazję, by pokazały, jak pracują na rzecz zmian, i sukcesy, jakie odnoszą w tym zakresie, aby rzucić światło na wzorce i pionierów pro bono i społecznej odpowiedzialności biznesu, a także integracji społecznej”.

Diversity & Inclusion (różnorodność i integracja) to najnowszy trend w dziedzinie tzw. społecznej odpowiedzialności w biznesie (Corporate Social Responsability) skierowany głównie na pracowników, a realizowany przez działy zasobów ludzkich (Human Resources) w korporacjach. Oznacza przede wszystkim niedyskryminację i wyrównywanie szans, a jego celem jest włączanie do firm osób różnorodnych pod względem wieku, płci, stanu sprawności, skłonności seksualnych itp. itd. Na początku, kilka lat temu, ukierunkowany był na wspieranie w pracy osób niepełnosprawnych czy starszych. Dziś, w odmianie gender diversity, uwagą otacza kobiety zajmujące gorsze pozycje w firmach, zarabiające mniej od mężczyzn na tych samych stanowiskach, oraz osoby z grupy LGBT (o skłonnościach homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowe) narażone w pracy na społeczny dyskomfort wynikający z przynależności do mniejszości.

Jolanta Nowakowska-Zimoch (Greenberg Traurig) została wskazana w kategorii „Środkowoeuropejski Prawnik Roku na Rzecz Różnorodności Płci (Gender Diversity Lawyer of the Year – Central & Eastern Europe). Nagroda przeznaczona jest dla partnera, który przoduje w swoim zaangażowaniu we wspieranie kobiet i równości płci w firmach.

Paulina Kimla-Kaczorowska (Greenberg Traurig) jest na krótkiej liście w kategorii „Przyszły Lider Różnorodności Płci” (Future Leader – Gender Diversity). Ta nagroda jest przeznaczona dla senior associates  i associates przodujących w swoich kancelariach w zaangażowaniu na rzecz wspierania kobiet i równości płci.

Igor Ostrowski (Dentons) znalazł się na liście kandydatów do nagrody w kategorii „LGBT+ Lawyer of the Year”, którą otrzyma partner kancelarii najbardziej zaangażowany we wspieranie różnorodności seksualnej i włączania do firm osób z grupy LGBT+ (plus oznacza, że oprócz osób z grupy LGBT obejmuje ona także inne mniejszości seksualne, np. osoby aseksualne, czyli bez popędu płciowego, interseksualne, czyli obojnacze itd.)

Wojciech Kozłowski (Dentons) został nominowany w kategorii „Pro Bono Lawyer of the Year”, w której nagroda przypadnie partnerowi kancelarii zaangażowanemu w pracę pro bono na rzecz społeczności lokalnej lub globalnej.

Kancelaria Greenberg Traurig otrzymała nominację w kategorii „Outstanding Firm for Furthering Diversity and Inclusion”. Laureatem zostanie firma, która najwspanialej działa na rzecz postępów w zwiększaniu różnorodności i włączenia, podejmując wysiłki dla zapewnienia różnorodnym kandydatom równych szans przy rekrutacji do firmy, utrzymaniu pracy i awansie zawodowym.

Wręczenie nagród odbędzie się 1 października 2019 r. w Amsterdamie. Organizatorzy zachęcają laureatów, którzy zostaną wybrani z grona kandydatów, aby ze względu na charakter nagród przyszli na galę ubrani, tak jak chcą (Come As You Are!), bez strojów wymaganych zwykle przez dress code.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl