Pietrzak Siekierzyński Bogen rozdwoiła się na Pietrzak Bogen i Siekierzyński Kochlewski

1316

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, warszawska kancelaria Pietrzak Siekierzyński Bogen podzieliła się. Odeszli z niej Bartłomiej Kochlewski i Paweł Siekierzyński tworząc firmę Siekierzyński Kochlewski. Natomiast kancelaria Pietrzak Siekierzyński Bogen zmieniła nazwę na Pietrzak Bogen.

Kancelaria Pietrzak Siekierzyński Bogen powstała w połowie 2011 r. Wcześniej jej prawnicy działali pod marką austriackiej sieci Schoenherr.

Zmianę nazwy firmy w kwietniu 2019 r. zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie dokonanej w styczniu zmiany w umowie spółki jawnej.

Natomiast nowa spółka jawna prowadząca kancelarię Siekierzyński Kochlewski została zarejestrowana w KRS w październiku 2018 r.

Pietrzak Bogen na swojej stronie internetowej przedstawia się jako kancelaria doradzająca „w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa spółek/fuzji i przejęć, nieruchomości, prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, w zagadnieniach finansowania i bankowości, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych oraz prowadzenia sporów”.

Z tejże strony wynika, że liczy ona w sumie sześcioro prawników. Oprócz Przemysława Pietrzaka i Torstena Bogena, niemieckiego adwokata działającego od lat w Polsce, są w niej także Małgorzata Lewandowska, Jerzy Lubaś, Joanna Marecka i Michał Markowicz. Wszyscy pracowali w tej kancelarii, gdy nazywała się ona jeszcze Pietrzak Siekierzyński Bogen.

Torsten Bogen jest partnerem i wspólnikiem kancelarii. Specjalizuje się w prawie spółek, obsłudze fuzji i przejęć, transakcji na rynku nieruchomości, a także w zagadnieniach bankowości i finansów. Wcześniej pracował w berlińskim i warszawskim biurze kancelarii Gleiss Lutz, potem w Schoenherr w Polsce. Jest adwokatem niemieckim od 1999 r., absolwentem studiów prawniczych na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie (1995) i doktorem prawa Uniwersytetu w Poczdamie (2001).

Przemysław Pietrzak jest partnerem i wspólnikiem kancelarii. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu nieruchomości, bankowości i finansów, w prawie administracyjnym i prawie zamówień publicznych. Wcześniej pracował w warszawskim biurze kancelarii Noerr Stiefenhofer Lutz i Gleiss Lutz, potem w Schoenherr w Polsce. Jest radcą prawnym od 1996 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1992).

Wspólnikami nowej kancelarii Siekierzyński Kochlewski są Paweł Siekierzyński i Bartłomiej Kochlewski. „Rynek Prawniczy”, ustalił, że w jej zespole są ponadto Justyna Alchimionek i Natalia Marczuk, które odeszły z kancelarii Pietrzak Siekierzyński Bogen w momencie rozłamu.

Paweł Siekierzyński specjalizuje się w prawie spółek, prawie własności intelektualnej, prawie konkurencji i w obsłudze fuzji i przejęć. Wcześniej przez 7,5 roku był wspólnikiem i partnerem w kancelarii Pietrzak Siekierzyński Bogen. Przedtem był prawnikiem kancelarii Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy, Gleiss Lutz, Schoenherr. Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1995).

Bartłomiej Kochlewski specjalizuje się w prawie ochrony własności intelektualnej, w tym w prawie patentowym, w prawie  konkurencji, informatycznym i prawie pracy. Zajmuje się prowadzeniem sporów z zakresu patentów. Wcześniej przez 5,5 roku pracował jako partner w kancelarii Pietrzak Siekierzyński Bogen. Przedtem przez 10 lat był w Kancelarii Patentowej Patpol, w tym przez cztery kierował w niej działem prawnym, a przez 5,5 roku był prawnikiem w Drzewiecki Tomaszek & Wspólnicy. Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1997).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl