CMS pozyskała prawnika bankowego do kierowania praktyką regulacyjną w finansach

1405

Marek Trzos-Rastawiecki jest od czerwca 2019 r. prawnikiem kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang  poinformowała „Rynek Prawniczy” ta firma. Przeszedł z kancelarii Dentons, w której zajmował stanowisko counsela w zespole rynków kapitałowych.

Kancelaria CMS podała, iż Marek Trzos-Rastawiecki będzie ze stanowiska counsela kierował zespołem regulacyjnym sektora finansowego działającym w ramach jej praktyki bankowości i finansów. Ma prawie 16 lat doświadczenia zawodowego. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych bankowości i finansów, prawie rynków kapitałowych i w obsłudze transakcji na instrumentach pochodnych. Doradzał bankom, domom maklerskim i funduszom inwestycyjnym w sprawach przepisów regulujących ich działalność, w tym Unii Europejskiej (dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji).

Poprzednio przez prawie 12 lat pracował w kancelarii Dentons, wcześniej przez cztery lata w Clifford Chance.

Jest radcą prawnym od 2011 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2004).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl