Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec: Od prawników firmowych oczekuje się podejścia biznesowego

1767

Departament prawny i compliance firmy Wonga Poland był jednym z 29 zespołów prawników przedsiębiorstw z Polski wyróżnionych w 2018 r. w rankingu GC Powerlist sporządzonym dla państw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Sporządzili go analitycy rynku pod egidą rankingowego katalogu The Legal 500 firmując wespół z anglojęzycznymi branżowymi mediami prawniczymi „Legal Business”, „GC Magazine” i „The In-house Lawyer”.

Zespół prawny firmy Wonga Poland, oferującej m.in. pożyczki krótkoterminowe i ratalne przez Internet, został w rankingu doceniony za pracę przy innowacyjnych inicjatywach prawnych, takich jak wprowadzenie usługi odroczonej płatności online czy program zgodności z przepisami antymonopolowymi. Dyrektorem działu prawnego i compliance jest  Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec  W zespole są: Adriana Sokólska, Przemysław Matusiak, Oskar Roesler, Paweł Konopka.

*****

Na pytania „Rynku Prawniczego” odpowiada Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec.

„Rynek Prawniczy”: Za co zespół prawny firmy Wonga Poland został wyróżniony w rankingu GC Powerlist?

Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec: Zespół prawny Wonga został wyróżniony za sprawne i proaktywne rozwiązywanie zagadnień prawnych w spółce z uwzględnieniem dobra konsumentów. Oceniający zwrócili szczególną uwagę na innowacyjność zespołu oraz działania na rzecz edukacji finansowej. Ponadto zespół został oceniony jako jeden z najlepszych w zakresie wdrożonych rozwiązań compliance.

„Rynek Prawniczy”: Ilu prawników jest w zespole po pięciu latach działania firmy w Polsce?  

Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec: Zespół prawny Wonga liczy pięć osób. W ramach departamentu w zespole kontroli procesów pracują jeszcze dodatkowe dwie osoby.

 „Rynek Prawniczy”Co najbardziej charakteryzuje pracę prawników w internetowej firmie pożyczkowej? Na jakich dziedzinach prawa muszą się znać?  

Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec: Mój zespół wspiera biznes w każdej dziedzinie prawa. Współpracujemy nie tylko z zarządem, ale także departamentami marketingu, windykacji, operacji, ryzyka i produktu, działem HR oraz administracją. Angażujemy się na przykład w proces tworzenia kampanii reklamowych od wyboru agencji, poprzez opiniowanie koncepcji kreatywnych, na notach prawnych kończąc. Jesteśmy włączeni w proces wprowadzania nowych produktów. Tworzymy wewnętrzne procedury, monitorujemy procesy legislacyjne i implementujemy je w firmie. Praca w Wonga wymaga od nas umiejętności poruszania się nie tylko po wielu dziedzinach prawa, ale również ich praktycznego stosowania.

„Rynek Prawniczy”: Jakie inne ryzyka prawne trzeba uwzględniać w obsłudze prawnej i compliance w takiej firmie jak Wonga?

Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec: Przede wszystkim, z uwagi na skalę działania, niezbędne jest projektowanie procesów z uwzględnieniem nie tylko przepisów dotyczących rynku finansowego, ale także zgodności z RODO, AML (Anti-Money Laundering) czy też przepisami dotyczącymi oferowania konsumentom produktów finansowych w Internecie. Z działalnością na tak dużą skalę wiąże się również ryzyko prania pieniędzy, toteż szczególną uwagę przykładamy do przepisów unijnych i krajowych regulujących to zagadnienie.

„Rynek Prawniczy”: Jak na pracę prawników polskiego oddziału Wonga wpłynął upadek brytyjskiej Wongi?  

Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec: Problemy dotyczące rynku brytyjskiego nie dotyczą polskiej spółki. Wonga w Polsce jest rentowna, stabilna i rozwija się. Mój zespół cały czas wspiera nowe inicjatywy biznesowe.

 „Rynek Prawniczy”: Czym różni się praca prawnika firmowego od pracy prawnika kancelaryjnego?

Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec: Kancelarie najczęściej specjalizują się konkretnych dziedzinach prawa. Dzięki temu firmy takie jak Wonga mogą, jeżeli wymaga tego sytuacja, skorzystać z ich specjalistycznej wiedzy. Natomiast od zespołów prawnych w firmach oczekuje się kompleksowej obsługi wszystkich działów. Jeśli na przykład analizujemy nawiązanie współpracy z nowym kontrahentem, to musimy go nie tylko zweryfikować, wypełniając tym samym wewnętrzne regulacje compliance. Analizujemy również jak ta relacja wpłynie na nasz produkt oraz klientów. Naszą rolą jest biznesowe podejście do tych wszystkich procesów. To czyni naszą pracę tak ciekawą.

*****

Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec kieruje działem prawnym i compliance w firmie Wonga.pl od prawie pięciu lat. Wcześniej przez prawie pięć lat była prawniczką kancelarii SPCG – T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski, z której przez kilka miesięcy delegowana była do pracy w Deutsche Bank Polska i przez prawie rok w banku Citi. Jest radcą prawnym od 2011 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl