Wygrana prawników z Jara Drapała & Partners przed Krajową Izbą Odwoławczą

579
Północny falochron półwyspowy Portu Północnego (www.docplayer.pl)

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie polskohiszpańskiego konsorcjum wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest budowa i remont falochronów w Porcie Północnym w Gdańsku, o wartości szacunkowej zamówienia sięgającej niemal pół miliarda złotych.

Oferta konsorcjum reprezentowanego przez mec. Wojciecha Merkwę wraz z zespołem z kancelarii Jara Drapała & Partners została początkowo sklasyfikowana na drugim miejscu.

Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając odwołanie, podzieliła argumentację prawników z Jara Drapała & Partners w zakresie wszystkich sześciu zarzutów.

Wyrok ten otwiera drogę do wyboru oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej w postępowaniu.

Materiał kancelarii Jara Drapała & Partners