Jara Drapała & Partners w przetargu na budowę obwodnicy Płocka

592
Północna obwodnica Płocka (fot.: www.inwestycje.plock.org.pl)

Kancelaria Jara Drapała & Partners doprowadziła do zawarcia przez PORR umowy na budowę odcinka obwodnicy Płocka.

19 maja 2017 r. PORR S.A. i Miasto Płock podpisały umowę, której przedmiotem jest budowa odcinka północnozachodniej obwodnicy Płocka. Stało się to możliwe dzięki wygraniu przez PORR S.A. sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą, wszczętego przez konkurenta Strabag Sp. z o.o. W postępowaniu odwoławczym PORR reprezentowali prawnicy z kancelarii Jara Drapała & Partners.

Północnozachodnia obwodnica Płocka to złożona inwestycja, której celem jest odciążenie miejskich arterii poprzez przeniesienie transportu ciężkiego (w tym z substancjami niebezpiecznymi) zmierzającego do głównego zakładu PKN Orlen.

Przedsięwzięcie podzielone zostało na trzy odcinki. Pierwszy, o długości 1,6 km, został oddany został do użytku w 2014 roku. W listopadzie 2017 r. powinny zakończyć się prace nad drugim odcinkiem (2,7 km). Trzeci odcinek (5,3 km), wykonywany przez PORR, w ramach którego przewidziano m. in. budowę trzech mostów i wiaduktu, zostanie zrealizowany do lipca 2018 roku. Dzięki tej inwestycji przejazd z centrum Płocka do zakładu PKN Orlen skróci się z ok. 20 do 8 minut.

Od lewej: P. Drapała, W. Merkwa
Od lewej: P. Drapała, W. Merkwa

W postępowaniu przed KIO spółce PORR S.A. doradzali prof. Przemysław Drapała (partner) oraz Wojciech Merkwa (senior associate).

Materiał kancelarii Jara Drapała & Partners