Eksperci Dentons na posiedzeniu zespołu ds. PPP przy Ministerstwie Rozwoju

401

13 października 2016 r. odbyło się posiedzenie międzyresortowego Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy Ministerstwie Rozwoju, którego członkami są Tomasz Korczyński, counsel współkierujący praktyką PPP oraz Bartosz Mysiorski, PPP Development Manager.

Głównym celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych prac oraz analiza dokumentów przygotowanych przez grupy robocze działające w ramach zespołu. Grupy robocze składają się z pięćdziesięciu najważniejszych ekspertów w dziedzinie PPP. Trzecią osobą reprezentującą Dentons w tym gronie specjalistów była Anna Szymańska, counsel w praktyce zamówień publicznych. Grupy zostały powołane przez zespół działający przy Ministerstwie Rozwoju, w którego prace, od początku zaangażowani są Tomasz Korczyński i Bartosz Mysiorski.

Pierwszym z analizowanych i przyjętych w czasie posiedzenia dokumentów był projekt „Polityki Rządu w zakresie rozwoju PPP”, który będzie przedstawiony Radzie Ministrów do akceptacji. Kolejny dokument to propozycje zmian prawnych, które mają rozpocząć proces legislacyjny. Ponadto w czasie posiedzenia zespół podjął uchwałę dotyczącą zwiększenia efektywności inwestycji publicznych w formule PPP.

Planowane zmiany i działania zespołu mają na celu realizację „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” przygotowanego przez wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego.

Materiał kancelarii Dentons