Co może w kancelarii radcowskiej prawnik, który nie jest radcą prawnym?

1986

Kancelaria może zatrudniać prawników bez uprawnień radcy prawnego bądź adwokata. Mogą oni wykonywać czynności z zakresu pomocy prawnej. Jednak rezultat ich pracy nie jest usługą prawną dla klienta kancelarii, albowiem te mogą świadczyć tylko radcowie lub adwokaci prowadzący kancelarię lub wykonujący w niej zawód.

Takie jest stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych wyrażone w odpowiedzi na pytanie radcy. Zapytał on, czy dopuszczalne byłoby zatrudnienie w kancelarii radcowskiej osoby nie będącej radcą, adwokatem, aplikantem radcowskim lub adwokackim, rzecznikiem patentowym, doradcą podatkowym ani prawnikiem zagranicznym, w celu świadczenia niektórych czynności z zakresu pomocy prawnej na rzecz klientów kancelarii.

Zdaniem radcy prawnego Zenona Klatki, który opracował opinię OBSiL, sposób i formy świadczenia pomocy prawnej i wykonywania zawodu przez radcę są uregulowane w ustawie radcowskiej. Kancelaria indywidualna czy spółka prawnicza może zatrudniać prawników nie posiadających uprawnień radcy bądź adwokata. Zakres powierzanych takiej osobie  obowiązków określa się w umowie i mogą one obejmować czynności z zakresu szeroko rozumianej pomocy prawnej. „Jednak rezultat pracy tych osób, nawet jeśliby obejmował np. całościowe przygotowanie treści opinii prawnej, porady prawnej, umowy czy aktu prawnego, będzie tylko projektem stanowiska przedstawianym radcy prawemu tej kancelarii lub spółki” – uważa Zenon Klatka. Nie będzie usługą prawną tworzącą bezpośrednią relację pomiędzy takim prawnikiem a klientem kancelarii lub spółki. Usługi na rzecz klienta świadczą bowiem radcowie lub adwokaci prowadzący kancelarię czy spółkę lub wykonujący w niej zawód. Zobowiązani są oni do profesjonalnego i etycznego postępowania, ponoszą też odpowiedzialność odszkodowawczą lub dyscyplinarną.

Wyjątkiem od zasady są ustawowe uprawnienia aplikantów do samodzielnego wykonywana niektórych czynności z zakresu pomocy prawnej powierzanych przez radcę. Ale podmiotem zobowiązanym wobec klienta nie jest w takim wypadku aplikant, a radca zlecający mu zadania.

To radca (adwokat) świadczy pomoc prawną na rzecz klienta. Prawnik związany z kancelarią umową o pracę lub umową cywilnoprawną wykonuje powierzone mu czynności na rzecz radcy (adwokata) w tej kancelarii – głosi opinia OBSiL.

Opracowanie: Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl