Awanse prawniczek w Bird & Bird

1323

Ida Komorowska-Moj (na zdjęciu z prawej) i Marta Koremba z warszawskiego biura kancelarii Bird & Bird  awansowały ze stanowiska senior associate  na stanowisko counsel, które otwiera formalną drogę do partnerstwa w tej firmie prawniczej.

Ida Komorowska-Moj jest członkiem zespołu praktyki korporacyjnej oraz fuzji i przejęć. Specjalizuje się w dziedzinie prawa handlowego i w obsłudze fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych. Doradza funduszom venture capital i private equity.   Opracowywała i przeprowadzała wieloetapowe transakcje z udziałem spółek prywatnych, publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych, a także złożone restrukturyzacje grup spółek z różnych sektorów gospodarki. Jest też specjalistką od projektów i transakcji związanych z inwestowaniem w projekty badawczo-rozwojowe i wynalazcze.

Obsługuje walne zgromadzenia spółek, zajmuje się sporami korporacyjnymi i zasadami ładu korporacyjnego w strukturach holdingowych. Zajmuje się też doradztwem regulacyjnym w zakresie rynków kapitałowych.

W Bird & Bird pracuje od ponad trzech lat. Wcześniej była prawniczką w kancelariach CMS Cameron McKenna, Dewey & LeBoeuf, Domański Zakrzewski Palinka. Jest radcą prawnym. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2008). Jest również absolwentką nauk politycznych na UŚ, ze specjalizacją dziennikarstwo (2005).

Marta Koremba jest członkiem zespołu własności intelektualnej i szefem praktyki life sciences. Doradza w sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Prowadzi spory o naruszenie praw własności przemysłowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym i  Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM), głównie w sektorze farmaceutycznym. Posiada doświadczenie w zarządzaniu portfelami znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Doradza przy wycenie praw własności intelektualnej, jak również optymalizacji kosztów działalności przy wykorzystaniu tych praw. Zajmuje się również    zagadnieniami związanymi z reklamą farmaceutyczną, obrotem produktami leczniczymi, refundacją leków.

W Bird & Bird pracuje od ponad trzech  lat. Wcześniej była prawniczką w kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy, w Kancelarii Prawno-Patentowej Radosława Chmury oraz w Kondrat i Partnerzy. Jest rzecznikiem patentowym od 2011 r. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytetu Warszawskim (2007).

Maciej Gawroński, partner zarządzający Bird & Bird w Warszawie, gratulując prawniczkom awansów i dziękując za zaangażowanie w budowanie relacji z klientami, oświadczył, że ich doświadczenie oraz znajomość rynku i branż, w których działają, doprowadziła do szczęśliwego finału wiele obsługiwanych projektów. – Awans jest szczególnym uznaniem dla ich wiedzy, wytężonej pracy oraz zaangażowania w prowadzone projekty. Na nowych stanowiskach i z nową odpowiedzialnością będą mogły zrobić więcej dla naszych klientów i dla nas, przygotowując siebie i swój obszar odpowiedzialności do partnerstwa. Stanowisko counsel jest bowiem w Bird & Bird formalnym otwarciem ścieżki partnerskiej – skomentował.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl