Linklaters uzupełnia kierowniczy ubytek w praktyce własności intelektualnej

676

Piotr Zawadzki jest od kwietnia 2016 r. nowym szefem praktyki prawa telekomunikacji, mediów i nowych technologii oraz własności intelektualnej kancelarii Linklaters. Przeszedł z kancelarii Hogan Lovells, w której zajmował stanowisko associate.

Zajął jako senior associate  miejsce opuszczone przez Ewę Kurowską-Tober, która w lutym 2016 r., po prawie ośmiu latach kierowania tą praktyką w Linkaters, przeszła do kancelarii DLA Piper.

Piotr Zawadzki specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, nowych technologii, mediów i ochrony danych osobowych. Zajmuje się też doradztwem w dziedzinie  prawa autorskiego, własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji oraz reprezentuje strony w procesach o ochronę znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, w tym także w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP. Ma także praktykę w obsłudze transakcji, w tym w sektorze nieruchomości, m.in. w kwestiach praw autorskich do wyników prac projektowych, praw do znaków towarowych, know-how, umów licencyjnych, praw do oprogramowania.

Przez ostatnich pięć lat był prawnikiem kancelarii Hogan Lovells. Przedtem przez prawe 2,5 roku pracował w kancelarii Salans.

Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego i adwokatem od 2012 r. Ukończył także w 2015 r. aplikację rzecznikowską.

– Sektor telekomunikacyjny, mediów i nowych technologii oraz związanych z nim kwestii własności intelektualnej cechuje wysoka dynamika transakcyjna i inwestycyjna. Obszar ten podlega także ciągłym zmianom regulacyjnym. Wierzymy, że wiedza i kompetencje Piotra Zawadzkiego, zarówno w kwestiach prawnych, jak i biznesowych, będą nie tylko wielką korzyścią dla naszych klientów, ale także pozwolą na zbudowanie silnego przywództwa w tej ważnej dla nas transakcyjnie praktyce – skomentował przyjęcie nowego specjalisty Artur Kulawski, wspólnik zarządzający warszawskiego biura kancelarii Linklaters.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl