Uniwersytet Jagielloński wciąż najlepiej przygotowuje do aplikacji prawniczych

1980

Najlepiej na korporacyjne aplikacje prawnicze w 2015 r. zdali absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego – wynika z raportu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Analizę wyników egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przeprowadzonych 26 września 2015 r. ministerstwo przedstawiło 17 lutego 2016 r. podczas konferencji z dziekanami wydziałów prawa 30 uczelni publicznych i niepublicznych.

 Siła prawa UJotu

W rankingu skuteczności zdawania absolwentów na aplikacje wydział prawa krakowskiej Alma Mater przoduje nieprzerwanie od egzaminów z 2008 r., kiedy MS sporządziło swoje zestawienie po raz pierwszy.

Podczas tych ośmiu lat między drugim a trzecim miejscem stale oscyluje wydział prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

W 2015 r. na ponad 600 zdających egzaminy absolwentów wydziału prawa UJ, zaliczyło je prawie 400, czyli powyżej 60 proc. Drugie miejsce zajął UŁ. Z tej uczelni na aplikacje dostało się ponad 50 proc. absolwentów.

W porównaniu z rokiem 2014 trzy pierwsze miejsca w rankingu są takie same. Uniwersytet Warszawski utrzymał zdobytą wówczas trzecią pozycję. Zmiana jest na kolejnej: Uniwersytet Gdański awansował z 8. miejsca, a zajmujący je rok wcześniej Uniwersytet Szczeciński spadł na 7.

Uniwersytet Adama Mickiewicza z Poznania utrzymał 5. miejsce. Spektakularna jest degradacja Uniwersytetu Rzeszowskiego – z 6. na 15 pozycję. Uniwersytet Śląski wywindował się zaś z 9. na 6.

Uniwersytet w Białymstoku awansował z 11. na 8. pozycję, a Uniwersytet Wrocławski z 12. na 9. UMCS w Lublinie z kolei obsunął się z 7. miejsca na 10.

Do czołowej grupy wdarł się zdecydowanie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski awansując w rankingu z 18. na 11. lokatę.

UKSW i UMK są o dwa miejsca wyżej niż rok wcześniej , a KUL wypadł z pierwszej dziesiątki zestawienia.

Sześć uczelni odnotowało zdawalność wyższą od średniej, która w 2015 r. wynosiła 39,7 proc.

Ranking wydziałów prawa według odsetka absolwentów, którzy zdali na aplikacje w 2015 r.

Uczelnia Zdawało Zdało Odsetek w proc.
1. Uniwersytet Jagielloński 619 391 63,17
2. Uniwersytet Łódzki 364 188 51,65
3. Uniwersytet Warszawski 876 389 44,41
4. Uniwersytet Gdański 501 210 41,92
5. UAM w Poznaniu 542 227 41,88
6. Uniwersytet Śląski 561 230 41,00
7. Uniwersytet Szczeciński 287 113 39,37
8. Uniwersytet w Białymstoku 284 108 38,03
9. Uniwersytet Wrocławski 801 303 37,83
10. UMCS w Lublinie 495 183 36,97
11. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 274 101 36,86
12. UKSW w Warszawie 412 150 36,41
13. UMK w Toruniu 495 168 33,94
14. Katolicki Uniwersytet Lubelski 377 124 32,89
15. Uniwersytet Rzeszowski 286 92 32,17
16. Krakowska Akademia 303 66 21,78
17. Uczelnia Łazarskiego 327 59 18,04

Zestawienie obejmuje tylko największe szkoły wyższe, z których do egzaminów przystąpiło więcej niż 3 proc. zdających ogółem w kraju.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Prywatne słabsze od publicznych

W gronie osób, które zdawały na aplikacje najwięcej było absolwentów uczelni publicznych: Uniwersytetu Warszawskiego,   Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród uczelni niepublicznych najliczniejszą grupę stanowili absolwenci Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Absolwenci mniejszych, głównie prywatnych placówek, wypadli słabiej niż prawnicy ze sklasyfikowanych w rankingu państwowych uniwersytetów. Odsetek osób, które dostały się na aplikację z każdej z dwóch dużych niepaństwowych uczelni oscyluje wokół 20 proc. Lepsze wyniki absolwentów uczelni publicznych to prawidłowość, którą analizy MS potwierdzają od lat.

Stacjonarni lepiej niż niestacjonarni

Inna potwierdzona reguła to wyższa zdawalność na aplikacje absolwentów studiów stacjonarnych niż niestacjonarnych – zaocznych, wieczorowych. Tych pierwszych przystąpiło do egzaminów prawie 5,2 tys., tych drugich – prawie 3,7 tys.

Łatwiej zdać z marszu po studiach

Wyniki egzaminów wstępnych z 2015 r. pokazały także inne znane wcześniej prawidłowości: najlepiej wypadają absolwenci z roku, w którym odbywają się egzaminy wstępne. Im krótszy jest okres między ukończeniem studiów a egzaminem, tym lepszy jego rezultat. I im wyższa ocena na dyplomie, tym wyższy poziom zdawalności.

Rekordziści i weterani

Najlepszy wynik – rekordowe 144 pkt. na 150 możliwych do zdobycia – uzyskał z testu ubiegłoroczny absolwent Uniwersytetu Śląskiego, który zdawał na aplikację notarialną w Katowicach. O 2 pkt. mniej zdobyli absolwent UMK zdający na aplikację adwokacką w Białymstoku oraz absolwent Wyższej szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu zdający na aplikację notarialną w Krakowie.

Weteranem egzaminacyjnych bojów był absolwent Uniwersytetu Gdańskiego sprzed 25 lat (rocznik 1990), który w tym mieście zdał na aplikację radcowską. Jedna osoba zdawała test już po raz 10, sześć innych  przystąpiło do niego po raz 9.

We wrześniu 2015 r. egzaminy na aplikacje zdawało w sumie 8 931 osób, zdało je 3 381, czyli 39,7 proc. Na adwokacką startowało 2 945 magistrów prawa, dostało się 1 105 (37,5 proc.). Na radcowską – na 4 645 osób zdało 1 597 (34,4 proc.). Spośród 740 kandydatów na notarialną test udało się zaliczyć 292 (39,5  proc.). Do egzaminu na komorniczą przystąpiło natomiast 601 osób, zdało go 387 (64,4 proc.).

Ireneusz Walencik
i.walencik@rynekprawniczy.pl

Na zdjęciu: Pałac Larischa w Krakowie to jeden z dwóch głównych budynków WPiA UJ. Fot: www.law.uj.edu.pl