Prawnik procesowy powrócił do kancelarii Jara Drapała & Partners

849

Mariusz Nowakowski jest od marca 2018 r. prawnikiem Jara Drapała & Partners – poinformowała ta kancelaria. Powrócił do niej po roku pracy w SSW Pragmatic Solutions (Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy).

Mariusz Nowakowski zajmuje stanowisko senior associate w zespołach postępowań sądowych i arbitrażowych oraz infrastruktury w kancelarii Jara Drapała & Partners, w której wcześniej pracował przez prawie pięć lat.

Specjalizuje się w obsłudze sporów wynikłych z realizacji inwestycji budowlanych, w szczególności infrastrukturalnych w Polsce i za granicą (w tym drogowych, kolejowych oraz energetycznych) opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC. Reprezentuje strony w postępowaniach sądowych i arbitrażowych (m.in. w sprawach dotyczących rozliczenia kontraktu i dochodzenia lub zwalczania kar umownych) oraz w sprawach o zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji, Doradzał przy negocjowaniu, wykonywaniu oraz rozliczaniu umów o roboty budowlane (claim management), a także przy restrukturyzacji przedsiębiorstw i w sprawach karnych dotyczących tzw. „przestępstw białych kołnierzyków”.

Jest adwokatem od 2014 r. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie (2010).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl