Pięcioro nowych prawników w kancelarii Jara Drapała & Partners

2482

Magdalena Zasiewska, Piotr Duma, Artur Krępa, Iwo Franaszczyk i Aleksandra Cichecka są od stycznia  2017 r. prawnikami kancelarii Jara Drapała & Partners.

Magdalena Zasiewska objęła funkcję szefa zespołu podatkowego. Jest ekspertem z wieloletnią praktyką w dziedzinie podatków dochodowych  i międzynarodowego prawa podatkowego. Doradzała w procesach restrukturyzacji i transakcjach fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Reprezentowała w postępowaniach podatkowych polskie i zagraniczne spółki z takich sektorów gospodarki, jak energetyka, handel, nieruchomości oraz branża artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku.

Wcześniej przez ponad 9,5 roku lat pracowała jako dyrektor w firmie doradczej PwC, przedtem 3,5 roku w firmie Deloitte Doradztwo Podatkowe i prawie 4,5 roku w Ernst & Young oraz sześć lat w kancelarii  Gide Loyrette Nouel w Paryżu i w Warszawie.

Jest doradcą  podatkowym, członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych, magistrem prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1986).

– Dzięki nawiązaniu współpracy z Magdaleną Zasiewską chcemy wyeksponować zespół podatkowy w naszej kancelarii i położyć większy nacisk na świadczenie komplementarnych usług doradztwa podatkowego – oświadczył Zbigniew Jara, partner zarządzający Jara Drapała & Partners.

Piotr Duma, Artur Krępa i Iwo Franaszczyk zasilili zespół postępowań sądowych i arbitrażowych, kierowany przez partnera Przemysława Drapałę.

Piotr Duma (associate) specjalizuje się w prowadzeniu sporów dotyczących inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych oraz w doradztwie dla firm z branży nieruchomości i funduszy inwestycyjnych. Reprezentował klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych w sprawach kar umownych za odstąpienie od umowy o roboty budowlane i za opóźnienie oraz  wynagrodzeń za roboty dodatkowe i zamienne.

Przez ostatnie pięć lat pracował w dziale procesowym kancelarii Dentons, a przedtem przez dwa lata był radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010).

Artur Krępa (junior associate) zajmuje się obsługą sporów infrastrukturalnych, nieruchomościowych, a także korporacyjnych. Uczestniczy w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz zabezpieczających.

Wcześniej był prawnikiem kancelarii Dentons oraz Kocur i Wspólnicy.

Jest aplikantem radcowskim, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2014).

Iwo Franaszczyk (junior associate) zajmuje się obsługą sporów i dochodzeniem roszczeń w trybie pozasądowym.

Jest aplikantem adwokackim, absolwentem Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2016) oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2016).

Zespół postępowań sądowych i arbitrażowych naszej kancelarii w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Klienci doceniają naszą ekspercką wiedzę, doświadczenie i skuteczność, w szczególności w obszarze sporów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych. Cieszę się, że rozwój ten dostrzegają także zdolni prawnicy procesowi decydujący się na dołączenie do nas – stwierdził  Przemysław Drapała.

Aleksandra Cichecka dołączyła do zespołu prawa spółek jako junior associate. Zajmuje się obsługą korporacyjną spółek, doradztwem kontraktowym, w zakresie prawa zamówień publicznych i prawa konkurencji. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (2016).

Decyzja o przyjęciu pięciu nowych osób do naszego grona była podyktowana ciągłym, dynamicznym wzrostem ilości i wagi zlecanych spraw, tym samym rozwojem kancelarii, a przede wszystkim trzech głównych zespołów: prawa spółek, postępowań sądowych i arbitrażowych oraz podatkowego. Mamy ambitne plany na przyszłość, dlatego cieszę się, że w nowy rok wchodzimy, jako zespół, mocniejsi i jeszcze bardziej zdeterminowani do osiągania dalszych sukcesów – podsumował Zbigniew Jara.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl