Nowy szef działu i awanse w Kopeć Zaborowski

774

Z dniem 1 stycznia 2024 roku nastąpiły zmiany na stanowisku szefa i w organizacji Działu Prawa Karnego i Compliance. Nowym szefem działu została adw. Monika Orczykowska, pełniąca dotychczas funkcję of counsela. Monika Orczykowska odpowiedzialna będzie za dalszy rozwój praktyki prawa karnego, w tym świadczenie wysoce specjalistycznych usług z obszaru prawa karnego dla biznesu. W realizacji tej strategii ma pomóc zmiana w organizacji działu. Wraz z objęciem stanowiska szefa działu przez mecenas Orczykowską zostały powołane nowe praktyki wraz z liderami odpowiedzialnymi za te obszary.

  • Praktyka Przestępczości Podatkowej

Szef: r.pr. Kamil Białorucki

  • Praktyka Przestępczości Rynku Finansowego i Ubezpieczeń 

Szef: adw. Marcin Jaklewicz

  • Praktyka Przestępczości Gospodarczej i Prawnokarnej Ochrony Spółek

Szef: adw. Daniel Pękala

  • Praktyka Przestępczości Kryminalnej i Narkotykowej

Szef: adw. Urszula Piątkowska-Banach

  • Praktyka Przestępczości Międzynarodowej i Obsługi Klienta Zagranicznego

Szef: r.pr. Paweł Gołębiewski

Adw. Monika Orczykowska specjalizuje się w prawie karnym, w szczególności w sprawach związanych z przestępczością gospodarczą. Reprezentuje jako pełnomocnik i obrońca zarówno klientów indywidualnych, jak instytucjonalnych, na każdym etapie postępowania. Absolwentka prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego (Uniwersytet Jagielloński) i podatków (Szkoła Główna Handlowa), a także szeregu kursów i szkoleń z zakresu zarządzania.

Z Kancelarią Kopeć Zaborowski związana jest od ponad 6 lat. Przez ostatnie lata pełniła w niej funkcję jednego z liderów zespołów odpowiedzialnych za sprawy z obszaru prawa karnego, karnego gospodarczego i skarbowego, następnie współpracowała z KKZ jako of counsel.

Materiał kancelarii Kopeć Zaborowski