Rozwój doradztwa związanego z energetyką i infrastrukturą w Crido

422

Do zespołu prawników Crido dołączyli radczyni prawna Joanna Bernat, która obejmuje stanowisko partnerki, Magdalena Pieńkowska na stanowisku starszej prawniczki (senior associate ) oraz Adam Czekalla na stanowisku młodszego prawnika (junior associate ). Tym samym Crido, jako wiodąca polska firma doradcza, wzmacnia swoją ofertę w obszarze energetyki, infrastruktury i doradztwa regulacyjnego.

Crido od początku swojej działalności wspiera klientów z sektora energetycznego i szeroko rozumianej infrastruktury. Eksperci Crido pracują na co dzień z firmami z branży energetycznej w zakresie prawa spółek, prawa pracy, doradztwa podatkowego czy postępowań sądowych i arbitrażowych. Zespół Crido wspierał też klientów przy projektach środowiskowych, pozyskując na ich realizację 1,9 mld zł wsparcia ze środków publicznych, a także brał udział w projektach realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

– Transformacja energetyczna to w nadchodzących latach jedno z kluczowych wyzwań dla polskiej gospodarki i biznesów prowadzących działalność w Polsce, także dla firm spoza branży energetycznej. Rosnące i niestabilne ceny energii elektrycznej sprawiają, że wśród klientów Crido, szczególnie podmiotów produkcyjnych, jest duże zainteresowanie tematyką transformacji energetycznej, optymalizacją kosztów energii elektrycznej i ciepła i inwestycjami w odnawialne źródła energii. Wzmocnienie naszej oferty doradczej w obszarze energetyki i  infrastruktury to zatem odpowiedź na zmieniający się świat i potrzeby naszych klientów – mówi Andrzej Puncewicz, partner zarządzający Crido.

– Z ogromną radością witamy na pokładzie Asię, Magdę i Adama. Ich szeroka wiedza i wieloletnie doświadczenie niewątpliwie wzmacnia ofertę Crido w zakresie projektów energetycznych. To strategicznie ważny obszar zarówno dla naszych klientów, jak i dla nas. Dlatego też w perspektywie najbliższych miesięcy planujemy kolejne kroki w kierunku dalszego rozwoju zespołu i poszerzania naszych kompetencji – dodaje Jakub Ziółek, partner zarządzający praktyką prawną w Crido.

Joanna Bernat, która objęła w Crido stanowisko partnera, jest radczynią prawną z doświadczeniem w zagadnieniach szeroko rozumianego prawa gospodarczego publicznego, w szczególności prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), a także prawa zamówień publicznych (PZP) i partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Kompleksowo doradza klientom przy realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności z zakresu budowy nowych i modernizacji istniejących źródeł wytwórczych, w tym realizowanych w formule PPP oraz PZP, klastrów energii, due diligence, pakietu „Fit for 55”. Posiada duże doświadczenie w obszarze doradztwa regulacyjnego – koncesji, taryf, instrukcji ruchu (kodeksy sieci), wsparcia OZE. Przygotowuje oraz opiniuje dokumentacje przetargowe oraz projekty umów, z sukcesem reprezentując klientów przed organami administracji publicznej, sądami oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Przez ostatnie lata związana była z butikową kancelarią wyspecjalizowaną w doradztwie prawnym dla klientów z sektora energetycznego.

Do zespołu dołącza także Magdalena Pieńkowska, jako senior associate. W trakcie swojej kariery brała udział w licznych projektach związanych z prawem energetycznym, w tym o charakterze międzynarodowym, ale też postępowaniach przed prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w projektach wydzielenia operatora systemu przesyłowego i dystrybucyjnego, analizach zmian legislacyjnych prawa UE w zakresie paliw gazowych, energii elektrycznej, rozwoju OZE, wodoru (European Green Deal ) czy Blue Economy, w przygotowywaniu umów i ogólnych warunków umów (OWU) dla spółek obrotu paliwami gazowymi, umów sprzedaży paliw gazowych, umów połączeń transgranicznych czy negocjacjach projektów dyrektyw i rozporządzeń unijnych.

Wraz z Joanną i Magdaleną do Crido dołączy również Adam Czekalla, który obejmie stanowisko junior associate. W ostatnich latach Adam brał udział w wielu projektach z zakresu prawa energetycznego oraz inwestycji OZE: konstruował umowy czy projekty opinii prawnych, a także opracowywał analizy czy badania due diligence  inwestycji.

Działająca od 2005 roku Crido to wiodąca polska firma doradcza. Ponad 400-osobowy zespół strategicznie wspiera polskich i międzynarodowych przedsiębiorców w prowadzeniu i rozwoju biznesu. Kompleksowy zakres doradztwa obejmuje obszar: prawny, podatkowy, biznesowy, digitalowy i transakcyjny (M&A ). Crido pozyskuje także finansowanie na innowacyjny rozwój firm – zarówno ze środków publicznych, jak i z innych dostępnych źródeł.

Materiał kancelarii Crido Legal