Kancelaria Czublun Trębicki podzieliła się na pół – powstały dwie firmy

814

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Czublun i Wspólnicy i Trębicki Hołowińska to dwie kancelarie, które powstały 1 stycznia 2023 r. z podziału zespołu kancelarii Czublun Trębicki.

Kancelaria Czublun Trębicki działała od 2010 r., kiedy wspólnie utworzyli ją radcowie prawni Piotr Czublun i Piotr Trębicki, łącząc swoje specjalistyczne pratyki: prawa ubezpieczeniowego i prawa zamówień publicznych. I takie były główne specjalizacje kancelarii, która zakończyła działalność w 2022 r. W ostatnim rankingu „Rzeczpospolitej” wykazała 18 prawników, w tym 11 adwokatów i radców prawnych.

Nowo powstałe z łona firmy Czublun Trębicki kancelarie kontynuują jej główne specjalizacje: Czublun i Wspólnicy – prawo ubezpieczeniowe, Trębicki Hołowińska – prawo zamówień publicznych. Według tego specjalistycznego kryterium podzielił się też zespół Czublun Trębicki, którego członkowie przeszli albo do jednej albo do drugiej firmy, zgodnie ze swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa została zarejestrowana w sądzie w październiku 2022 r. Jej komplementariuszem jest Piotr Czublun. Na swojej internetowej witrynie kancelaria podaje, iż poza główną specjalizacją w ubezpieczeniach zajmuje się także m.in. zagadnieniami związanymi z usługami informatycznymi, ochroną danych osobowych, prawem korporacyjnym i zamówieniami publicznymi.

(www.linkedin.com)

Piotr Czublun to prawnik ubezpieczeniowy i ekspert w zakresie prawa informatycznego. Doradzał przy: tworzeniu oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń; tworzeniu i opiniowaniu wzorów umów i ogólnych warunków ubezpieczeń oraz modeli dystrybucji produktów finansowych; przygotowywaniu i negocjowaniu kontraktów informatycznych; kwestiach z zakresu ochrony danych osobowych. Reprezentował strony w postępowaniach przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi oraz przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisją Nadzoru Finansowego. Pracował m.in. dla dystrybutorów ubezpieczeń, zakładów ubezpieczeń, banków, firm leasingowych, firm pożyczkowych i pośredników finansowych.

Wcześniej przez 13 lat był prawnikiem kancelarii Czublun Trębicki. Przedtem przez prawie 4,5 roku pracował w kancelarii CMS Cameron McKenna. Przez ponad osiem lat – w dziale prawnym firmy ubezpieczeniowej Nationale-Nederlanden.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1998).

Według danych z internetowej witryny kancelarii, w jej zespole jest pięć byłych prawniczek kancelarii Czublun Trębicki. Są to: adwokat Agnieszka Wesołowska, radcowie prawni Julita Nowak, Justyna Nerko (ubezpieczenia), Katarzyna Brudnicka (nowe technologie i ochrona danych) oraz studentka prawa Małgorzata Czublun.

Trębicki Hołowińska Spółka Komandytowa została zarejestrowana w sądzie w listopadzie 2022 r. Jej komplementariuszami są Piotr Trębicki i Joanna Hołowińska. Na swojej internetowej witrynie kancelaria podaje, iż poza główną specjalizacją w prawie zamówień publicznych zajmuje się także m.in. prawem spółek, prawem pracy, prawem procesowym i ochroną danych osobowych.

(www.linkedin.com)

Piotr Trębicki specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. W postępowaniach  zamówieniowych doradzał m.in. dostawcom: usług i sprzętu informatycznego, systemów bezpieczeństwa, sprzętu dla laboratoriów badawczych, przedsiębiorstwom użyteczności publicznej, autorom projektów architektonicznych i urbanistycznych, wykonawcom z branż budowlanej,  wodno-kanalizacyjnej, firmom reklamy zewnętrznej, outsourcingu zatrudnienia i pośrednictwa pracy. Reprezentował strony w postępowaniach przed zespołami arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami.

Wcześniej przez 13 lat był prawnikiem kancelarii Czublun Trębicki. Przedtem m.in. przez cztery lata pracował w kancelarii Gessel.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2000).

(www.linkedin.com)

Joanna Hołowińska specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i prawie gospodarczym. W zakresie zamówień publicznych (m.in. w branżach informatycznej i medycznej) doradzała zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym.

Wcześniej przez ponad pięć lat była prawniczką kancelarii Czublun Trębicki. Przedtem przez trzy lata – kancelarii Parchimowicz i Kwaśniewski w Warszawie. Przez ponad 3,5 roku pracowała w dziale zamówień publicznych instytucji rządowej Władza Wdrażająca Programy Europejskie (obecnie Centrum Projektów Polska Cyfrowa), której zadaniem jest obsługa środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Jest adwokatem od 2017 r., absolwentką studiów prawniczych (2013) i europeistyki (2010) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Według danych z internetowej witryny kancelarii, w jej zespole jest ośmioro byłych prawniczek i prawników kancelarii Czublun Trębicki. Są to: adwokaci Katarzyna Wasilewska, Paweł Kaczmarek, radcowie prawni Łukasz Krawczyk, Rafał Świerzbiński (zamówienia publiczne), Karolina Bogumił-Łagowska  (prawo pracy i prawo procesowe), aplikant radcowski Wojciech Kołodziej, aplikantka adwokacka Marta Trzewikowska, prawniczka Marta Kolarz-Góreczna.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl