White & Case przebiła setkę obrotów w 2021 roku

538
(www.nbp.pl)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria White & Case osiągnęła w 2021 r. ponad 111 mln zł przychodu z działalności. To rekord obrotów ustanowiony w historii polskiego biura tej międzynarodowej firmy prawniczej.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych wynosił w ubiegłym roku 111,1 mln zł. Był o 15,1 mln zł i o 15,7  proc. wyższy od wyniku z roku 2020.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 40,8 mln zł i był o 13,4 mln zł i 48,9 proc. wyższy od tego z roku 2020. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 37,8 mln zł i wzrósł o 9,4 mln zł i o 33 proc. Kancelaria, jako spółka komandytowa, od 2021 r. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który w minionym roku podatkowym, według rachunku zysków i strat, wyniósł 9,5 mln zł.

Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 36,7 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

    2021   2020  2019 2018  2017  2016   2015   2014
White & Case     111,1    96,0   75,5  78,5   59,6   54,2    58,9    73,0

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl