ALTO rozbudowuje praktykę rynków kapitałowych stawiając na giełdę, FinTech i ESG

315

Od czerwca do zespołu prawników w ALTO dołączyła dr Joanna Róg-Dyrda (counsel, radca prawny), która wzmocni praktykę rynków kapitałowych, jak również rozwinie w kancelarii takie obszary jak obsługa w zakresie ESG (Environmental, Social and Governance ) oraz Innowacje finansowe (FinTech ). Joanna będzie w szczególności odpowiedzialna za obszar rynku kapitałowego obejmujący problematykę związaną z obrotem na giełdzie – w tym przeprowadzanie ofert publicznych i dopuszczanie do obrotu, wsparcie spółek publicznych i innych emitentów w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych (w tym MAR i obowiązki sprawozdawcze), a także obsługę prawną związaną ze znacznymi pakietami akcji.

Joanna posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów działających na rynku finansowym. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz spółek publicznych i innych emitentów, domów maklerskich oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych. Przeprowadzała emisje publiczne akcji, wezwania, delistingi, szkoliła kadrę menadżerską w zakresie obowiązków związanych ze zmianą statusu spółki na spółkę publiczną, a także wspierała jedne z największych spółek giełdowych w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych (bieżących i okresowych). Doradzała bankom, instytucjom płatniczym, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, a także organom administracji. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również doradztwo na rzecz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, w tym związane z funkcjonowaniem tych podmiotów na rynku kapitałowym oraz zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa.

– Nasz zespół prawny dynamicznie się rozwija prowadząc multidyscyplinarne projekty. Ogromnie cieszymy się, że klienci obdarzają nas zaufaniem, co bezpośrednio przekłada się na ciągle rosnącą liczbę realizowanych spraw. Powiększanie zespołu jest naturalną konsekwencją rozwoju kancelarii. Teraz dzięki wiedzy i doświadczeniu Joanny będziemy mogli wspierać naszych klientów także w rozwoju ich biznesów w sposób zrównoważony, uwzględniający kryteria ESG, mając świadomość wpływu zmian na prowadzoną przez nich działalność – mówi Piotr Orczykowski, partner zarządzający Zespołem Legal w ALTO.

Giełda ma kluczowe znaczenie dla gospodarki i jest jej barometrem, natomiast zrozumienie jej funkcjonowania wymaga dłuższej i wnikliwej obserwacji oraz analizy.

To właśnie na giełdzie inwestorzy chcący, by posiadane przez nich środki pracowały na poczet przyszłych zysków, spotykają się z firmami, które potrzebują kapitału, by się rozwijać i generować wzrost wartości spółek.

Eksperci ALTO na co dzień starają się wspierać zarówno inwestorów, jak i firmy w ich celach, tak by finalnie spółki mogły rosnąć szybciej, wprowadzać innowacyjne produkty, a tym samym generować większe zyski z korzyścią dla obu stron.

Nie bez znaczenia są też obecnie dla rynku finansowego innowacje, w tym te związane z wykorzystaniem DLT czy AI.

– Moje zainteresowania zawodowe od pewnego czasu koncentrują się także wokół nowych technologii, które bardzo dynamicznie się rozwijają, co również rodzi potrzebę tworzenia nowych regulacji, zwłaszcza na poziomie unijnym. Można tu wskazać choćby na prace nad rozporządzeniem w sprawie kryptoaktywów. Dynamika zmian jest dość duża przez co prawnicy zajmujący się rynkiem finansowym powinni mieć przekrojową wiedzę, sięgającą także tych obszarów, które dotychczas postrzegaliśmy jako tzw. alternatywne finanse – dodaje dr Joanna Róg-Dyrda.

Joanna Róg-Dyrda jest adiunktem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

***

ALTO zapewnia swoim klientom kompleksowe wsparcie związane z obsługą prawną biznesu. Świadczymy doradztwo korporacyjne we wszystkich fazach związanych z prowadzeniem biznesu – w zakresie zagadnień związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, związanych z organizacją i bieżącym funkcjonowaniem spółek handlowych i innych podmiotów gospodarczych, a także związanych z unicestwieniem bytu prawnego podmiotów gospodarczych. Doradzamy w kwestiach dotyczących bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek, członków innych organów spółek oraz innych osób zaangażowanych w działalność spółki handlowej. Świadczymy doradztwo prawne w procesach reorganizacyjnych spółek, tj. łączenia spółek, przekształcenia (transformacji) oraz podziału spółek. Pomagamy w zidentyfikowaniu ryzyk prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym przeprowadzamy analizę prawną (due diligence) podmiotów gospodarczych oraz proponujemy rozwiązania ograniczające te ryzyka.

ALTO wspiera  również najbardziej wymagających klientów, świadcząc kompleksowe usługi prawne dla sektora tzw. Private Clients. W Rankingu Kancelarii Prawniczych opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” za 2021 oraz 2020 rok Piotr Orczykowski – partner zarządzający ALTO uzyskał wyróżnienia w kategorii „Private Clients”.

Klienci ALTO mogą liczyć na wsparcie w kwestiach prawnych, regulacyjnych, jak też podatkowych i księgowych.

Materiał kancelarii ALTO Legal