WKB w 2019 roku powiększyła przychód do prawie pięćdziesięciu milionów

725

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr osiągnęła w 2019 r. imponujący przychód z działalności w kwocie ponad 46 mln . To o prawie 9 mln zł więcej niż rok wcześniej. Ustanowiła kolejny rekord własnych obrotów. Zbliżyła się bardzo do granicy 50 mln zł, którą w historii krajowego rynku prawniczego przekroczyły tylko trzy firmy działające pod polską marką.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych był wyższy o ponad 8,6 mln zł i o 23 proc. od wyniku z roku 2018.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 15,9 mln zł i był o 3,4 mln zł i o 26,9 proc. wyższy od tego z roku 2018. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 15,2 mln zł i wzrósł o  1,1 mln zł i o 7,6 proc. Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 34,5 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

   2019    2018      2017     2016
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr     46,2     37,5       32,4      30,1

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl