Partnerski transfer z Sołtysiński Kawecki & Szlęzak do Domański Zakrzewski Palinka

1170

Jarosław Łukawski jest od maja 2020 r. prawnikiem i partnerem w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka – poinfromowała „Rynek Prawniczy” ta firma. Przeszedł z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, w której zajmował stanowisko senior counsela.

Jarosław Łukawski w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka kieruje praktyką prawa konkurencji. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji. Doradza w zagadnieniach z zakresu: praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji przedsiębiorstw, nieuczciwych praktyk w sektorze dystrybucji produktów rolnych i spożywczych, przeciwdziałania zatorom płatniczym. Reprezentował strony postępowań antymonopolowych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i przed Komisją Europejską. Pracował dla sieci sklepów detalicznych, hurtowych dystrybutorów dóbr konsumpcyjnych, przedsiębiorstw z branż  budowlanej, motoryzacyjnej, sportu i rekreacji, m.in. w postępowaniach dotyczących konsolidacji.

Wcześniej przez 15 lat był prawnikiem kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Jest radcą prawnym od 2017 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2004), doktorem nauk prawnych Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2017).

Wczesniej, w grudniu 2019 r., do zespołu prawa konkurencji DZP przystąpiła Maria Kanak zajmując stanowisko counsela. Przeszła z kancelarii Deloitte Legal, w której zajmowała stanowisko senior managing associate.

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie praktyk ograniczających konkurencję, zwłaszcza w sektorze telekomunikacyjnym, w zagadnieniach nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w sektorze produktów rolnych i spożywczych. Doradza w zagadnieniach wynikających z przepisów zakazujących zawierania antykonkurencyjnych porozumień i nadużywania pozycji dominującej.

Wcześniej przez prawie dwa lata pracowała w kancelarii Deloitte Legal. Przedtem przez 14 lat była zastępcą dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK. Przez ponad 4,5 roku prowadziła własną firmę doradczą Elsoft w Częstochowie, przez trzy lata była pracownikiem firm spedycyjnych.

Jest radcą prawnym od 2011r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2001).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl