CMS doradza spółce Oasis w ekspansji do Europy Centralnej

422

Kancelaria CMS doradzała Oasis Group, jednemu z największych dostawców rozwiązań do zarządzania dokumentami i informacjami w Europie, przy nabyciu 100 proc. akcji Archidoc S.A. od spółki giełdowej OEX S.A. Wstępna wartość transakcji dokonywanej przez Oasis, należącą do portfolio Montagu Private Equity, została ustalona na 65 mln zł.

Wraz z nabyciem Archidoc, drugiego największego dostawcy rozwiązań do zarządzania dokumentami na polskim rynku, Oasis Group zrealizowała jeden z celów strategicznych, jakim było wejście na rynek Europy Centralnej. Pierwsza transakcja w naszym regionie jest 46. akwizycją irlandzkiej Grupy Oasis, która obsługuje ponad 8 tys. klientów w różnych sektorach gospodarki, w tym finansowym, usług prawnych, ochrony zdrowia, publicznym i edukacyjnym.

Zakres prac kancelarii CMS przy tej transakcji obejmował kompleksowe wsparcie spółki portfelowej Montagu w obszarze doradztwa transakcyjnego, podatkowego, praw własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, prawa pracy, ochrony konkurencji oraz prawa brytyjskiego.

Zespołem kancelarii CMS kierował z Warszawy Błażej Zagórski, partner, wspierany przez Joannę Białoskórską, associate, Katarzynę Grodziewicz, starszego prawnika, Rafała Burdę, associate, Mateusza Mazura, Natalię Szurnicką, Patrycję Maliszewską, prawników z praktyki transakcyjnej kancelarii CMS.

W zakresie prawa podatkowego przy transakcji doradzali Piotr Nowicki, starszy prawnik, oraz Rafał Dostatni, associate, z warszawskiej praktyki podatkowej. Wsparcie w zakresie prawa pracy zapewnili Tomasz Sancewicz, counsel, oraz Aleksandra Nowakowska, prawnik z praktyki prawa pracy, podczas gdy w kwestiach nieruchomościowych doradzały Izabela Kultys, associate, oraz Jagoda Guzik, starszy prawnik z praktyki nieruchomościowej kancelarii CMS.

W skład zespołu pracującego przy transakcji weszli także Maciej Olejnik, starszy prawnik, Damian Karwala, starszy prawnik, Adriana Zdanowicz-Leśniak, associate, oraz Anna Szczygieł, prawnik, którzy wspierali zespół transakcyjny ekspertyzą w zakresie praw własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. W ramach prawa ochrony konkurencji przy transakcji swoim doświadczeniem służyli Magdalena Wyszyńska oraz Krzysztof Sikora, associates z praktyki prawa konkurencji CMS. W zakresie prawa brytyjskiego Oasis Group oraz Montagu doradzał zespół londyński CMS kierowany przez Peter’a Lewisa, partnera, w składzie: Jamie Burgess, starszy prawnik, Alasdair Goodison oraz Anna Spichenko, associates.

Materiał kancelarii CMS